Title Image

Białystok Interphoto 2017

Białystok Interphoto 2017

Bialystok INTERPHOTO 2017 – the largest photographic event in eastern Poland takes place from 13.09.2017 to 30.11.2017. The INTERPHOTO 2017 edition is a festival that surprises you at every step:

– at the festival’s exhibitions you will be able to see the works of exceptional artists from Poland and abroad.

more than 200 artists will participate in exhibitions, workshops, lectures and meetings,

– more than 30 organizations and institutions have been involved in the festival,

-there will be more than 50 different events, mainly 34 photo exhibitions, workshops, film screenings, meetings, lectures and other forms of communication through photography and about photography.

Interphoto events will take place in more than 23 locations: cultural institutions, universities, educational institutions, housing clubs, cafes, offices for non-governmental organizations and public spaces.

Welcome!

 


 

Białystok INTERPHOTO 2017 – największe wydarzenie fotograficzne we wschodniej Polsce  odbywa się w terminie 13.09.2017 – 30.11.2017. Edycja INTERPHOTO 2017 jest  festiwalem, który zaskakuje na każdym kroku:

– na festiwalowych wystawach będzie można obejrzeć prace wyjątkowych artystów            z Polski i zagranicy.

– w wystawach, warsztatach, wykładach i meetingach weźmie udział ponad 200 artystów,

– w realizację festiwalu zaangażowało się ponad 30 organizacji i instytucji,

– w jego ramach odbędzie się ponad 50 różnych działań, przede wszystkim 34 wystawy fotograficzne, a także warsztaty, pokazy filmowe, spotkania, wykłady i inne formy rozmowy przez fotografię i o fotografii.

– na działania Interphoto będzie się można natknąć w ponad 23 miejscach: instytucjach kultury, uczelniach wyższych, placówkach oświatowych, klubach osiedlowych, kawiarniach, siedzibach organizacji pozarządowych oraz w przestrzeni publicznej.

Zapraszamy!