Schedule/Harmonogram

Friday/Piątek: 01.09.2017

Friday: 01.09.2017
1. XVIII National Exhibition of Photography of Children and Youth Bialystok 2017 –

Exhibition After Competition. / MDK Gallery, Warszawska 79A Street / 06:00 pm /

Exhibition open: 01.09 – 14.09.2017, Mon-Sun, 10: 00 am – 08:00 pm, admission free.


Piątek: 01.09.2017

1. XVIII Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2017 – wystawa Pokonkursowa. / MDK, Warszawska 79A / Wernisaż – 18:00

Wystawa dostępna: 01.09 – 14.09.2017, Pn-Nd, 10:00-20:00, wstęp bezpłatny.

Friday-Saturday/Piątek-Sobota: 08-09.09.2017

Friday-Saturday: 08-09.09.2017

Contest Workshops in Polish Radio Bialystok, lead by known photojournalist Wojciech Wojtkielewicz, Świerkowa 1 Street. 10:00 am – 02:00 pm.


 

Piątek-Sobota: 08-09.09.2017

Warsztaty Konkursowe w Polskim Radio Białystok , prowadzone przez znanego fotoreportera Wojtka Wojtkielewicza, ul. Świerkowa 1. godz. 10:00 – 14:00.

Monday/Poniedziałek 11.09.2017

Monday 11.09.2017

Press Conference in Streaming / OiFP, Odeska 1 Street / 11:00 am.


 

Poniedziałek 11.09.2017

Konferencja Prasowa w streamingu / OiFP, ul. ul. Odeska 1 / godz. 11:00.

Wednesday/ Środa: 13.09.2017

Wednesday: 13.09.2017
1. Janusz Połom / R5 Gallery, Raginisa 5 Street / Opening – 05:00 pm
Exhibition open: 13.09 – 30.09.2017 / The exhibition can be viewed after telephone
appointment. Please contact: +48 600 280 078.
Admission free. The gallery is independent and can be supported by exhibitors donations.

2. Nassim M. Hadj-Benali / BTL Gallery, Kalinowskiego 1 Street

Opening – 18:00
Exhibition available: 13.09 – 20.10.2017, Wed-Fri 08:00 am – 12:00 pm, Thu-Fri 08: 00
am -12:00 pm and 03:30 pm – 07:00 pm; Sat 03:30 pm – 07:00 pm and 1 hour before each Theater performance. Admission free.

3. Debuts DOC!, FFiM, Tomasz Michałowski, / University’s Campus, Konstantego Ciołkowskiego 1K Street / Opening – 7:00 pm.

Exhibitions available: 13.09 – 18.10.2017, in September Mo-Fri 08:00 am – 08:00 pm, in October all week 08:00 am – 08:00 pm. Free admission.

4. Students of the National Film School from Łódź / Department of Pedagogy and Psychology UWB, Świerkowa 20 Street / Opening – 8:30 pm Exhibitions available: 13.09 – 18.10.2017, in September Mo-Fri 08:00 am – 08:00 pm, in October all week 08:00 am – 08:00 pm. Free admission.

 


Środa: 13.09.2017

1. Janusz Połom /Galeria R5, ul. Raginisa 5 / Wernisaż – 17:00.

Wystawa dostępna: 13.09 – 30.09.2017.

Wystawę można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym nr 600 280 078.

Wstęp wolny. Galeria jest niezależna,  można ją wesprzeć wrzucając pieniądze do puszki,

która znajduję się  w galerii.

2. Nassim M. Hadj-Benali / Galeria BTL, ul. Kalinowskiego 1/

Wernisaż 18:00.

Wystawa dostępna: 13.09 – 20.10.2017, Wt-Śr 08:00 – 12:00, Czw-Pt 08:00-12:00

i 15:30 – 19:00, Sob 15:30 – 19:00 oraz na godzinę przed każdym spektaklem.

Wstęp bezpłatny.

3. Debuts DOC!, FFiM, Tomasz Michałowski / Kampus Uniwersytecki, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1K / Wernisaż – 19:00

Wystawy dostępne:   13.09 –  18.10.2017, Wrzesień: Pn-Pt 08:00 – 20:00, Październik: cały tydzień 08:00 – 20:00,  wstęp bezpłatny.

4. Studenci Szkoły Filmowej / Wydział Pedagogiki i Psychologii UWB, ul. Świerkowa 20 / Wernisaż 20:30.

Wystawy dostępne:   13.09 –  18.10.2017, Wrzesień: Pn-Pt 08:00 – 20:00, Październik: cały tydzień 08:00 – 20:00,  wstęp bezpłatny.

Thursday/ Czwartek: 14.09.2017

Thursday: 14.09.2017
1. Bogdan Konopka / Sleńdzińscy’s Gallery, Victoria 5 Street /

Opening – 05:00 pm,

Exhibition available: 14.09 – 08.10.2017.

The exhibition is open on Wednesdays, Thursdays, Fridays and Sundays from 11:00 am to 05:00 pm. Organised groups: after the appointment; also available on Saturday. Contact: Mo – Fri 8.00 am – 05.00 pm, phone: +48 85 732 33 33. Admission free.

2. Istvan Halas / Foyer Forum Gallery of BOK, Legionowa 5 Street / Opening – 06:00 pm

Exhibition available: 14.09 – 15.10.2017.
Exhibition is open during the working hours of Forum Cinema (02:00 pm – 08:00 pm) or

Earlier by the telephone appointment (phone +48 85 746 13 22). Admission free.

3. Official Opening of the Festival. The Opening will be conducted by the Vice-President of Bialystok City, Mr Rafał Rudnicki.

/ BOK/CLZ Gallery, Warszawska 19 Street / 07:00 pm

4. Andrij Bojarov / BOK/CLZ Gallery, Warszawska 19 Street / Opening – 07:30 pm

Exhibition available: 14.09 – 15.10.17
The exhibition is open from Tuesday to Sunday, 10:00 am – 05:00 pm.

Admission ticket on all temporary exhibitions: 4 PLN / pers. Sunday – free admission.

5. Contemporary Ukrainian photography / BOK/CLZ Gallery, Warszawska 19 Street

Opening 07:40 pm
Exhibition available: 14.09-15.10.17
The exhibition is open from Tuesday to Sunday, 10.00 am – 05.00 pm.

Admission ticket on all temporary exhibitions: 4 PLN / pers. Sunday – free admission.

6. Lecture by Andrij Bojarov Lvov’s photography in XX and XXI c/ BOK/CLZ Gallery, Warszawska 19 Street / 08:00 pm.


 

Czwartek: 14.09.2017

1. Bogdan Konopka / Galeria im. Sleńdzińkich, ul.Wiktorii 5 /

Wernisaż – 17:00.

Wystawa dostępna: 14.09 – 08.10.2017, w środy, czwartki, piątki i niedziele, w godzinach 11:00-17:00, grupom zorganizowanym, po umówieniu wystawa dostępna również w sobotę, kontakt: Pn-Pt 8.00 – 17.00, tel. +48 85 732 33 33. Wstęp wolny.

2. Istvan Halas / Galeria Foyer Forum, BOK, ul. Legionowa 5 / Wernisaż – 18:00

Wystawa dostępna: 14.09 – 15.10.2017.

Wystawa czynna w godzinach pracy kina Forum (14.00-20.00) lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel. 85 746 13 22). Wstęp wolny.

3. Uroczysta Inauguracja Festiwalu. Otwarcia dokona Pan Wiceprezydent Miasta – Rafał Rudnicki. / BOK/CLZ, ul. Warszawska 19 / godz. 19:00.

4. Andrij Bojarov / Galeria BOK/CLZ, ul. Warszawska 19 / Wernisaż – 19:30

Wystawa dostępna: 14.09 – 15.10.17, od wtorku do niedzieli, w godz. 10:00-17:00.

Bilet wstępu na wystawy czasowe (wszystkie): 4 zł/os. Niedziela – wstęp wolny.

5. Współczesna fotografia ukraińska / BOK/CLZ, ul. Warszawska 19 / Wernisaż – 19:40

Wystawa dostępna: 14.09-15.10.17, od wtorku do niedzieli, w godz. 10:00-17:00. Bilet wstępu na wystawy czasowe (wszystkie): 4 zł/os. Niedziela – wstęp wolny.

6. Wykład Andrija Bojarowa „Lwowska fotografia w XX i XXI wieku” /BOK/CLZ, ul. Warszawska 19 /20:00.

Friday/ Piątek: 15.09.2017

Friday: 15.09.2017
1. Interphoto Grand Prix Jury Meeting –
SPODKI Gallery,

Świętego Rocha 14 Street / 08: 00-09.30

2. Portfolio Review / Exhibition Hall of Architecture Department, Oskara Sosnowskiego 11 Street / 10:00 am – 02:00 pm.

3. Academy of Fine Arts of Bratislava, Poznan University of Arts,Lecturers of the Architecture Department PB / Exhibition Hall of Architecture Department, Oskara Sosnowskiego 11 Street / Opening – 03:00 pm.

Exhibitions available: 15.09 – 06.10.2017 all week 10:00 am – 08:00 pm, free admission
4. Group Zero – 61 / Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, Świętojańska 17 Street
Opening – 16:00.
Exhibition available: 15.09 – 15.10.2017, Tuesday to Sunday from 9:00 – 17:00.
Ticket prices: 8 zł normal, 4zł reduced. Guide for the group of 24 zł.
Sunday free admission.
5. Lech Lechowicz’s lecture „Zero – 61 in the context of world art”/ Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, Świętojańska 17 Street / 04:30 pm.
6. Antanas Sutkus / Muzeum Podlaskie, Rynek Kościuszki 10 / Opening – 06:00
Exhibition available: 15.09 – 29.10.2017, Tuesday – Sunday, 10:00 am – 05:00 pm;

(Closed on Mondays and public holidays). TICKET PRICES; Normal ticket 8 zł; Discount ticket 4 PLN; Family ticket 16 PLN (adults with children up to 18 years, maximum 5 people).
7. Jan Pohribný / Gallery SPODKI, Świętego Rocha 14 Street /

Opening – 07:00 pm

Exhibition available: 15.09 – 13.10.2017, Mon – Fri 08:00 am – 06:00 pm, free admission.
8. Grand Prix.
Announcing the winner and awarding the prize by Mr. Deputy Marshal of the Podlaskie Voivodeship Maciej Żywno / Gallery SPODKI, Świętego Roch 14 Street

Opening – 20:00.
Exhibition available: 15.09 – 30.09.2017, Mon – Fri 08:00 am – 06:00 pm, free admission.


Piątek: 15.09.2017

1. Obrady Jury Interphoto Grand Prix /SPODKI, ul. Świętego Rocha 14/ 08:00-09.30.

2. Portfolio Review / Hala Wystawowa Wydziału Architektury, ul Oskara Sosnowskiego 11/ 10:00 – 14.00.

3. Akademia Sztuk Pięknych z Bratysławy, Uniwersytet Artystyczny z Poznania, Wykładowcy Wydziału Architektury PB / Hala Wystawowa Wydziału Architektury, ul Oskara Sosnowskiego 11 / Wernisaż – 15:00.

Wystawy dostępne: 15.09 – 06.10.2017. cały tydzień 10:00 – 20:00 , wstęp bezpłatny.

4. Grupa Zero – 61 / Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, ul. Świętojańska 17/

Wernisaż – 16:00.

Wystawa dostępna: 15.09 – 15.10.2017, od wtorku do niedzieli w godz. 9:00 – 17:00.

Ceny biletów: 8 zł normalny, 4zł ulgowy. Przewodnik dla grupy  24 zł.

W niedzielę wstęp wolny

5. Wykład Lecha Lechowicza „Zero – 61 w kontekście sztuki światowej”

/ Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, ul. Świętojańska 17/ 16:30

6. Antanas Sutkus / Muzeum Podlaskie, rynek Kościuszki 10 / Wernisaż – 18:00

Wystawa dostępna: 15.09 – 29.10.2017, Wt – Nd, w godz. 10:00 – 17:00; (nieczynna w poniedziałki i dni świąteczne). CENY BILETÓW; bilet normalny 8 zł; bilet ulgowy 4 zł; bilet rodzinny 16 zł (dorośli z dziećmi do 18 roku życia, maksymalnie 5 osób)

7. Jan Pohribný / Galeria SPODKI, ul. Świętego Rocha 14 / Wernisaż – 19:00

Wystawa dostępna: 15.09 – 13.10.2017, Pn – Pt 08:00 – 18:00, wstęp bezpłatny.

8. Grand Prix, wyłonienie zwycięzcy oraz wręczenie nagrody przez Pana Wicemarszałka Macieja Żywno / SPODKI, ul. Świętego Rocha 14 / Wernisaż – 20:00.

Wystawa dostępna: 15.09 – 30.09.2017, Pn – Pt 08:00 – 18:00, wstęp bezpłatny.

Saturday/ Sobota: 16.09.2017

Saturday: 16.09.2017
1.Portfolio Review / Exhibition Hall of the Faculty of Architecture,
Oskara Sosnowskiego 11 Street  / 09:00 am – 03:00 pm.
2.
Öncü Hrant Gültekin / Galeria Młodych MDK, Warszawska 79A Street /

Vernissage – 04:00 pm.
Exhibition available: 16.09 – 16.10.2017 Mon-Sun, 10: 00-20: 00, free admission
3. Students of Kaposvar University, Rippl-Ronai Art Faculty./ Gallery Hol, MDK, Warszawska 79A Street / Opening: 04:30 pm.
Exhibition available: 16.09 – 16.10.2017 all week from 10:00 to 20:00,

Admission free.
4. Wojtek Zawadzki / Archdiocesan Museum, Warszawska 48 Street.

Opening: 05:30 pm.
Exhibition available: 16.09 – 16.10.2017 Mon, Tue, Fri, Fri – 9.00 am – 01.30,

Wed. – 01.00 pm – 05.30 pm, free admissio.
5. AFiP / Opera and Philharmonic Podlasie European Center for the Arts, Odeska 1 Street.
Opening – 06:30 pm.
Exhibition available: 16.09 – 15.10.2017, daily: 10:00 am – 08:00 pm, free admission
6. Arnis Balcus / Opera and Philharmonic Podlasie European Center for the Arts,

Odeska 1 Street / Opening: 06:40 pm.

Exhibition available: 16.09 – 15.10.2017, daily: 10:00 am – 08:00 pm, free admission
7. Martin Kollar / Opera and Philharmonic Podlasie European Center for the Arts,

Odeska 1 Street / Opening: 07:00.
Exhibition available: 16.09 – 15.10.2017, daily: 10:00 – 20:00, free admission.
8. Jazz concert of SKICKI-SKIUK with INTERPHOTO slide show / Opera and  Philharmonic Podlasie European Center for the Arts, Odeska 1 Street /08:00 pm.


Sobota: 16.09.2017

1.Portfolio Review/ Hala Wystawowa Wydziału Architektury,ul Oskara Sosnowskiego 11

/ 09:00 – 15:00 /

2. Öncü Hrant Gültekin /Galeria Młodych MDK, ul. Warszawska 79A / Wernisaż – 16:00

Wystawa dostępna: 16.09 – 16.10.2017 Pn-Nd, 10:00-20:00, wstęp bezpłatny.

3. Students of University of Kaposvar, Rippl-Ronai Art Faculty

/ Galeria Hol, MDK, ul. Warszawska 79A / Wernisaż – 16:30

Wystawa dostępna: 16.09 – 16.10.2017 cały tydzień w godzinach 10:00 – 20:00, wstęp bezpłatny.

4. Wojtek Zawadzki / Muzeum Archidiecezjalne, ul. Warszawska 48 / Wernisaż – 17:30

Wystawa dostępna: 16.09 – 16.10.2017 pon.,wt.,czw.,pt – godz. 9.00-13.30, śr. – godz. 13.00-17.30, wstęp bezpłatny

5. AFiP / Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki, ul. Odeska 1 /

Wernisaż – 18:30

Wystawa dostępna: 16.09 – 15.10.2017, codziennie: 10:00 – 20:00 , wstęp bezpłatny

6. Arnis Balcus / Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki, ul. Odeska 1

Wernisaż 18:40.

Wystawa dostępna: 16.09 – 15.10.2017, codziennie: 10:00 – 20:00 , wstęp bezpłatny.

7. Martin Kollar /Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki, ul. Odeska 1

Wernisaż 19:00.

Wystawa dostępna: 16.09 – 15.10.2017, codziennie: 10:00 – 20:00 , wstęp bezpłatny.

8. Koncert jazzowy SKICKI-SKIUK z pokazem slajdów INTERPHOTO /

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki, ul. Odeska 1, godz. 20:00.

Sunday/ Niedziela: 17.09.2017

Sunday: 17.09.2017
1. Workshop of photojournalism by Tomasz Lazar

/ MDK, Warszawska 79A Street / 11:00 am – 05:00 pm
2.
Maria Kapajeva / WOAK Gallery of Fine Arts Department, Jana Kilińskiego 8 Street /
Opening – 06:30 pm
Exhibition available: 17.09 – 13.10.2017, Mon-Fri, 08:30 am – 03:30 pm, free admission.
3. Marek Noniewicz / WOAK, Pink Gallery 1
st floor, Jan Kilińskiego 8 Street
Opening – 07:00 pm
Exhibition available: 17.09 – 13.10.2017, Mon-Fri, 08:30 am – 03:30 pm, free admission.


Niedziela: 17.09.2017

1. Warsztaty reportażu Tomasza Lazara /MDK, Warszawska 79A / 11:00 – 17:00.

2. Maria Kapajeva / WOAK Galeria Działu Sztuk Plastycznych, Jana Kilińskiego 8 /

Wernisaż – 18:30.

Wystawa dostępna: 17.09 – 13.10.2017, Pn-Pt, godz. 08:30 – 15:30, wstęp bezpłatny.

3. Marek Noniewicz / WOAK, sala Różowa I p. Ul. Jana Kilińskiego 8 /

Wernisaż – 19:00.

Wystawa dostępna: 17.09 – 13.10.2017, Pn-Pt, godz. 08:30 – 15:30, wstęp bezpłatny.

Monday/ Poniedziałek: 18.09.2017

Monday: 18.09.2017
1. Łomża City Photographers / CWK, Kościelana 1A Street /

Opening – 05:00 pm
Exhibition available: 18.09 – 30.10.2017, working days from 09.00 am to 03.00 pm.
Free admission

2. Krzysztof Ligęza „Trees-Shadows-Dreaming”, Gallery of the Medical University Library in Bialystok,

Opening: 06:00 pm
Exhibition available: 18.09 – 13.10.2017, in September Mon-Fri 08:00 am – 04:00 pm. In October Mon-Thu 08:00 am – 08:00 pm, Fri 08:00 am – 04:00 pm,
Sat 09:00 am – 02:00 pm, free admission.


Poniedziałek: 18.09.2017

1. Środowisko Łomżyńskie / CWK, ul. Kościelana 1A/ Wernisaż – 17:00

Wystawa dostępna: 18.09 – 30.10.2017, w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00,

wstęp bezpłatny

2. Krzysztof Ligęza „Drzewa-Cienie-Śnienie”, Galeria Biblioteki Akademii Medycznej w Białymstoku.

Wernisaż – 18:00

Wystawa dostępna: 18.09 – 13.10.2017 , we wrześniu pn.-pt. 08:00-16:00.

W październiku: pn.-czw: 08:00-20:00, pt 08:00-16:00, sob 09:00-14:00, wstęp bezpłatny.

Tuesday/ Wtorek: 19.09.2017

Tuesday: 19.09.2017
1. Street Art Photo Call / Lipowa Street – shop windows /

Opening – 05:00 pm
Exhibition available: 19.09 – 30.09.2017, open 24h.
2. Alexander Vasukovich / DKŚ Gallery, Jana Kilińskiego 13 /

Opening: 06:00 pm
Exhibition available: 19.09-19.10. 2017, Mon-Fri, 10:00 am – 06:00 pm, free admission.


Wtorek: 19.09.2017

1. Street Art. Photo Call / Ulica Lipowa – witryny sklepowe 

Wernisaż – 17:00

Wystawa dostępna: 19.09 – 30.09.2017, open 24h.

2. Alexander Vasukovich / Galeria DKŚ, ul. Jana Kilińskiego 13.

Wernisaż 18:00.

Wystawa dostępna: 19.09-19.10. 2017, pn.-pt., 10:00-18:00, wstęp bezpłatny.

Saturday-Sunday/ Sobota-Niedziela 23-24.09.2017

Saturday-Sunday: 23-24.09.2017
Digital Workshop by Piotr Mojsak / AFiP, ul. Warszawska 6 / 02:00 pm – 05:00 pm


Sobota-Niedziela 23-24.09.2017

Warsztaty Obróbki Cyfrowej, prowadzi Piotr Mojsak / AFiP, ul. Warszawska 6 /

14:00 – 17: 00.

Sunday/ Niedziela: 24.09.2017

Sunday: 24.09.2017
1. Lecture: „No-obviousness of photography / tolerance of photographic transmission” by

Dr Grzegorz Jarmocewicz / FAMA, Legionowa 5 Street / 06:00 pm


 

Niedziela 24.09.2017

Wykład: „Nie-oczywistość fotografii / tolerancja odbioru przekazu fotograficznego” /

dr Grzegorz Jarmocewicz / FAMA, ul. Legionowa 5 / 18:00.

Saturday-Sunday/ Sobota-Niedziela: 30.09-1.10.2017

Saturday – Sunday: 30.09 – 01.10.2017
Long & Multi Exposition workshop led by Art.D. Grzegorz Jarmocewicz, AFiP, Warszawska 6 Street / hours: 12:00 pm – 06:00 pm.


 

Sobota-Niedziela: 30.09-1.10.2017

Warsztaty Long & Multi Exposure – prowadzący dr Grzegorz Jarmocewicz/AFiP, ul. Warszawska 6 / godz. 12:00 – 18:00.

Sunday/ Niedziela: 01.10.2017

Sunday: 01.10.2017

 „Workshop on the Way” – presentation of PhD students of National Film School in Łódź Bartek Talaga and Piotr Zbierski / FAMA, Legionowa 5 Street / 06:00 pm.


 

Niedziela: 01.10.2017

Warsztaty w drodze” – prezentacja doktorantów PWSFTViT Bartka Talagi i Piotra Zgierskiego / FAMA, ul. Legionowa 5 / 18:00.

Monday/ Poniedziałek: 02.10.2017

Monday: 02.10.2017

Post-workshop exhibition in Polish Radio Białystok exhibition

CKW, Kościelna 1A Street / Opening – 05:00 pm

Exhibition available: 02-30.10.2017, working days from 9.00 am to 3.00 pm,
Free admission.


 

Poniedziałek: 02.10.2017

Wernisaż wystawy powarsztatowej w Polskim Radio Białystok /

CKW, ul. Kościelna 1A / 17:00 /

Wystawa dostępna: 02-30.10.2017, w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00,

wstęp bezpłatny.

Wednesday/ Środa: 04.10.2017

Wednesday: 04.10.2017, 06:00 pm
1. Film night at HELIOS ALFA cinema, Świętojańska 15 Street.


 

Środa: 04.10.2017

Wieczór filmowy w kinie HELIOS ALFA, ul. Świętojańska 15, godz. 18:00.

Saturday-Sunday/ Sobota-Niedziela: 07-08.10.2017

Saturday-Sunday: 07-08.10.2017
Dagerotype Workshop by Andrius Penkauskas and Vytenis Petrošius / MDK darkroom,

Zwierzyniecka 9A Street / 10:00 am – 03:00 pm.


Sobota-Niedziela: 07-08.10.2017

Warsztaty Dagerotypu / Andrius Penkauskas i Vytenis Petrošius /ciemnia MDK, ul. Zwierzyniecka 9A/ 10:00 – 15:00.

Wednesday/ Środa: 11.10.2017, godz. 18:00

Wednesday: 11.10.2017, 06:00 pm
Film night at HELIOS ALFA cinema, Świętojańska 15 Street


 

Środa: 11.10.2017, godz. 18:00

Wieczór filmowy w kinie HELIOS ALFA, ul. Świętojańska 15.

Friday/ Piątek 13.10.2017, godz. 18:00

Friday, 13.10.2017
Exhibition of the curator Adam Mazur: „Central by East Central”

Gallery Arsenał, Adama Mickiewicza 2 Street / Opening 18:00
Exhibition open: 13.10 – 23.11.2017.

The exhibition will be open from Tuesday to Sunday between 10am and 6pm.
Ticket prices:
1) normal ticket – 8 PLN
2) discounted ticket – 4 PLN
3) „Available Culture” ticket – PLN 1 (say: one zloty, available upon presentation of

relevant documents to pupils in primary, lower and upper secondary schools and students up to 26 years of age)
4) Institutions (eg schools, kindergartens, etc.) have the option of purchasing a group ticket at a price that is three times the price of a normal ticket, ie PLN 24. A group ticket of at least 6 people is a group ticket.

Piątek 13.10.2017, godz. 18:00

Wystawa kuratorska Adama Mazura „Centralna, Środkowo-Wschodnia/Central by East Central” / Galeria Arsenał, ul Adama Mickiewicza 2/ 18:00 / 13.10 – 23.11.2017.

Wystawa będzie czynna od wtorku do niedzieli w godzinach 10:00-18:00.
Ceny biletów:
1) bilet normalny – 8 zł
2) bilet ulgowy – 4 zł
3) bilet „Kultura Dostępna” – 1 zł (słownie: jeden złoty; przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentom do 26 roku życia).
4) Instytucje (np. szkoły, przedszkola, itp.) mają możliwość zakupienia biletu grupowego w cenie stanowiącej trzykrotność ceny biletu normalnego, tj. 24 zł. Bilet grupowy przysługuje grupie liczącej co najmniej 6 osób
.

Sobota 14.10.2017, o godz. 11:00

Saturday, 14.10.2017, 11:00 am
Curatorial tour after the exhibition „Central by  East Central „/ Arsenal Gallery, A
dama Mickiewicza 2 Street


 

Sobota 14.10.2017, o godz. 11:00

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Centralna, Środkowo-Wschodnia / Central by East Central” / Galeria Arsenał, ul Adama Mickiewicza 2.

Sunday/ Niedziela 15.10.2017, godz.18:00

Sunday, 15.10.2017
1. Campus Day / University Campus, Konstantego Ciołkowskiego 1K, 14:00 – 17:00. A kind of photo walk during which participants will take a lot of photos of the fragments
of the building. In the process of postproduction, they will be combined into a single body by David Hockney’s photographic activities.

2. Lecture “On photography” by PhD with hab. Sławomir Sikora / FAMA, Legionowa 5 Street / 06:00 pm
Wednesday: 18.10.2017, 06:00 pm


Niedziela 15.10.2017, godz.18:00

1. Kampus Day / Kampus Uniwersytecki, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1K, 14:00 – 17.00. Rodzaj spaceru fotograficznego podczas, którego uczestnicy wykonają dużą ilość zdjęć fragmentów budynku. W procesie postprodukcji zostaną one połączone w jedną bryłę na zasadzie działań fotograficznych Davida Hockneya.

2. Wykład dr hab. Sławomira Sikory „O fotografii” / FAMA, Legionowa 5 / 18:00.

Wednesday/ Środa: 18.10.2017, godz. 18:00.

Wednesday: 18.10.2017, 06:00 pm
Film night at HELIOS ALFA cinema, Świętojańska 15 Street


Środa: 18.10.2017, godz. 18:00.

Wieczór filmowy w kinie HELIOS ALFA, ul. Świętojańska 15.

Wednesday/ Środa: 25.10.2017, godz. 18:00

Wednesday: 25.10.2017, 06:00 pm
Film night at HELIOS ALFA cinema, Świętojańska 15 Street


Środa: 25.10.2017, godz. 18:00

Wieczór filmowy w kinie HELIOS ALFA, ul. Świętojańska 15.

Niedziela: 29.10. 2017, godz. 16:00

Sunday: 29.10. 2017, 06:00 pm
Picnic with a presentation of the Youth Competition and Interphoto slide show / Barbecue at the Amphitheater of the Opera / Opera and Philharmonic Podlasie European Center Art, Odeska 1 Street.


Niedziela: 29.10. 2017, godz. 16:00

Piknik z prezentacją konkursu Młodzieżowego i pokazem slajdów/ Grill przy amfiteatrze Opery / Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki, ul. Odeska 1.