Organizatorzy

Organizator Główny

logo-FFiM
Forum Fotografii i Multimediów

WSPÓŁORGANIZATORZY

Akademia Fotografii i Przedsiębiorczości
Białostocki Ośrodek Kultury / Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Białostocki Teatr Lalek, galeria BTL
Dom Kultury „Śródmieście”
Galeria Arsenał
Galeria Hol MDK
Galeria Młodych MDK
Galeria im. Sleńdzińskich
Helios
Młodzieżowy Dom Kultury
Muzeum Archidiecezjalne
Muzeum Podlaskie
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego
Opera i Filharmonia Podlaska, Europejskie Centrum Sztuki
PAcamera club
POLSKIE RADIO BIAŁYSTOK
PWSFTViT w Łodzi
Uniwersytet Białostocki
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Zakład Architektury Wnętrz Politechniki Białostockiej
mkidn_wsch_bialystok

Festiwal dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz środków z budżetu Miasta Białystok.