Dotykając

Marek Szyryk

Ur. w 1966 w Opolu. Profesor na wydziale fotografii PWSFTViT. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicą. Penetruje wiele obszarów fotografii często w oparciu o japońskie haiku. Podczas festiwalu zaprezentuje serię prac wykonanych dawną techniką fotograficzną o której pisze: ?Mokry proces kolodionowy jest techniką w dużym stopniu nieprzewidywalną, ponieważ każda płytka poddana jest indywidualnej obróbce. Oprócz braku standaryzacji procesu chemicznego łatwo ulega artystycznym prowokacjom i w sumie powstały obraz jest pochodną tych zabiegów. Pełna fotograficznych ?brudów? - plam, zacieków, śladów wylewania emulsji kolodionowej i traktowania jej wywoływaczem - staje się niemal gęsta od emocji. Każda płytka jest wyjątkowa poprzez swoistą technikę. Przez to tworzy również własną interpretację świata. Podlega prawu istot żywych - jest niedoskonała i do końca nieprzewidywalna. Wymyka się standaryzacji i snuciu planów co do końcowych efektów wizualnych -żyje własnym życiem, zdarza się, że prowadzi autora własną drogą. Magiczna i kapryśna. Prosta i złożona. Pełna zabiegów z pogranicza alchemii?.