Granica

Grupa 18x24

Artyści młodego pokolenia, sięgając po klasyczną technikę i aparat wielkoformatowy w 2010 roku rozpoczęli projekt ?Granica?, który zostanie zaprezentowany podczas festiwalu. Michał Zieliński, Tomasz Hołyński, Piotr Cierebiej i Mateusz Skóra zawiązali grupę fotograficzną ?18x24? podczas studiów w Poznańskim Uniwersytecie Artystycznym, na wydziale fotografii i konsekwentnie od kilku lat realizują swój projekt, rozwijając jednocześnie swoją działalność indywidualną. Prezentowane fotografie są zapisem projektu, którego ostateczny kształt oraz ramy czasowe nie zostały jeszcze w pełni określone. Podstawowe założenie sprowadza się do podążania śladami dawnej, nieistniejącej już granicy polskiej sprzed 1939 roku i fotografowania żyjących tam obecnie ludzi. Do tego celu artyści używają starego aparatu wielkoformatowego Mentor 18x24. Zarówno fotografowane miejsca jak i wybór dawnej, dziś rzadko już używanej techniki fotograficznej, sprawia, że odniesienie historyczne staje się jednym z istotnych elementów ich działania. Celem projektu jest próba określenia w jaki sposób granica, która dziś już nie istnieje, odcisnęła się śladem w pejzażu oraz w świadomości żyjących tam ludzi.