PAcamera Club wczoraj i dziś

PAcamera Club

Wystawa kuratorska Radosława Krupińskiego, jednego ze współzałożycieli najważniejszego klubu fotograficznego w Polsce lat 90tych. Działalność klubu wysoko ceniona przez krytyków i historyków fotografii tj. Urszula Czartoryska, Marek Grygiel, Krzysztof Jurecki nie pozostała bez oddźwięku poza granicami kraju. Liczne wystawy indywidualne oraz nagrody otrzymywane przez członków zwróciły uwagę na ich działalność i indywidualne postawy artystyczne, które stały się wzorcem dla młodszych pokoleń. Wystawa zawierała będzie przekrój najciekawszych fotografii członków PAcamera Club tj. S.J.Woś (w uzupełnieniu wystawy indywidualnej - BOK), Tomasz Michałowski (w uzupełnieniu wystawy indywidualnej - Muzeum Archidiecezjalne), Radosław Krupiński, Grzegorz Jarmocewicz, Jarosław Jasiński, Piotr Bułanow, Marek Miś, Piotr Malczewski i inni. Wystawa będzie również prezentowała dokumentację działań grupy ("PAcamera Club - documenta II").