Next day in European Community

Gintaras Cesonis

Jeden z najważniejszych twórców młodego pokolenia na Litwie. Przewodniczący Litewskiego Związku Fotografików. Profesor Instytutu Artystycznego w Kownie. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i ponad pięćdziesięciu zbiorowych na całym świecie. Często zapraszany jako prelegent na sympozja i seminaria fotograficzne do najważniejszych ośrodków festiwalowych i akademickich. Jest współorganizatorem międzynarodowych projektów fotograficznych oraz najważniejszego litewskiego festiwalu fotografii corocznie odbywającego się w Kownie. Jego prace znajdują się w kolekcjach: Biblioteki Narodowej w Paryżu, Narodowego Muzeum Fotografii w Hiszpanii,Narodowego Muzeum Nigerii oraz w kolekcjach prywatnych. Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność (2000 The prize of Lithuanian Sience and Culture,2007 The most memorable artist of Kaunas of the year [The College of Kaunas Art House],2010 Lithuanian photography artists? prize for significant activities during the year). Jego poszukiwania artystyczne opierają się o dokument oraz działania multimedialne. Tytuł wystawy: ?Next day in European Community? - jest to projekt dotyczący ludzi znajdujących się w szczególnych momentach dziejowych na ulicy gdzie przyszłość i oczekiwania stają się dniem wczorajszym. Projekt rozpoczął się w 2004, kiedy Litwa podjęła decyzję o wstąpieniu do UE i jest nie kończącą się obserwacją zachodzących procesów trwających do dziś.