Gramatyka gender

Wystawa kuratorska - Krzysztof Jurecki

Wystawa kuratorska Krzysztofa Jureckiego, krytyka i historyka fotografii, autora kilkuset tekstów z zakresu historii sztuki i fotografii oraz książek: Fotografia polska lat 80., ŁDK, Łódź 1989, Słowo o fotografii (wraz z K. Makowskim), ACGM Lodzart SA, Łódź 2003, Oblicza fotografii, Września 2009. Ekspozycja zaprezentuje postawy dwóch pokoleń polskich artystek wobec problematyki uwikłania kobiety w problemy i relacje: społeczne, kulturowe i osobiste istniejące we współczesnym świecie. Znakiem wspólnym trzech zaprezentowanych artystek jest obnażanie i jednocześnie maskowanie przedstawianych osób i sytuacji, które są próbą metafory najnowszego życia. Udział w niej wezmą: Natalia Giza (Lublin), Keymo (Kraków), Ewa Świdzińska (Warszawa), prezentując trzy różne postawy wobec problemu wobec problemu życia widzianego poprzez problem płci.