Wystawa pracowników i studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej


prof. Andrzej Dworakowski

Profesor, Kierownik Katedry Sztuki na Wydziale Architektury PB.
Uznany artysta tworzący na wielu polach sztuki. Organizator i animator życia artystycznego Białegostoku

Wystawa zbiorowa:
?Wywiedzione z architektury?
Cykl fotogramów pokazujący deformacje i karykaturalne przeobrażenia przestrzeni miejskich i formy quasi-architektoniczne


Dr Adam Turecki

Architekt używający fotografii do analizy kondycji architektury i urbanistyki. Pracownik Wydzialu Architektury PB

1.Wystawa indywidualna:
?Śmierć domu?
Seria fotografii pokazująca upływ czasu poprzez destrukcję zabytkowego budynku

2. Wystawa zbiorowa:
?Fotografia ulotna?
Cykl przetworzonych fotogramów przetransferowanych na chodniki miejskie biegnących ?Aleją Sztuki? od Wydziału Achitektury PB przy ul. Grunwaldzkiej do Rynku Kościuszki


Fotograficzna wystawa zbiorowa pracowników Zakładu Architektury Wnętrz:
?Raumzeit?


Pracownicy Zakładu Architektury Wnętrz tematem swoich rozważań objęli zagadnienie szeroko pojętej czasoprzestrzeni. W swoich poszukiwaniach ujawniają zainteresowanie zjawiskami zachodzącym w trzech wymiarach rzeczywistości, którą kreują, dodatkowo poszerzając je o czwarty, jakim jest czas. Ten ostatni, mając (wg ludzkiego postrzegania) charakter liniowy, fascynuje i dopełnia pojęcie przestrzeni. Idea kreacji zostaje skonfrontowana z istnieniem w czasie. Wskazana zostaje okresowa zmienność z uwzględnieniem różnych częstotliwości; od tych najbliższych człowiekowi cykli dobowych, miesięcznych, rocznych, itp. do tych abstrakcyjnych, gdzie w swym biegu czas zostaje zaburzony.

W wystawie udział wezmą:
Małgorzata Batnicka, dr
Barbara Borkowska-Larysz, prof.
Paweł Dudko, mgr
Radosław Górski, mgr
Jarosław Perszko, prof. PB
Izabella Ullman, mgr


dr arch. Aleksander Owerczuk

Studia na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, dyplom w 1990 roku.?Doktorat, 2003 rok, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu?Od 1991 zatrudnienie na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, najpierw na stanowisku asystenta, później wykładowcy, obecnie adiunkta w Pracowni Historii Architektury i Konserwacji Zabytków?

Wystawa indywidualna: ??"Fragmenty architektury"? Cykl zdjęć przedstawiającej fragmenty architektury - wzajemne relacje elementów architektury (proporcje, faktura, światło, cień, itp.) wyabstrahowane z obiektu architektury jako całości.?


Andrzej Jacek Bronikowski

- artysta grafik, reżyser filmów i projektów multimedialnych
- prowadzący Pracownię Multimediów na Wydziale Architektury PB w Białymstoku

?Axis Mundi? - to multimedialny pokaz, w którym multiprojekcje animowanej grafiki i fotografii podlegają cyklicznej, przenikającej się transformacji ze statyczną, nieruchomą kompozycją grafiki i fotografii zwojowej związaną z punktem środkowym-biegunem, wokół którego wszystko dynamicznie się obraca i rozszerza. W finale zwalniając tempo aż do zatrzymania, ukazana zostaje symbolika Centrum jako przecięcie spirytualnego pionu z poziomem ziemskiej materii ? absolutną archetypową formą krzyża. Axis Mundi ? Animation Film, 33 min HDTV Realizacja jako projekt autorski: animacja, muzyka, zdjęcia, reżyseria Projekt może być realizowany wewnątrz lub na zewnątrz budynku Wydziału w oparciu o sprzęt Pracowni Multimediów.


Grzegorz Łoś

Absolwent PLTP w Supraślu oraz PWSSP we Wrocławiu
Dyplom w 1977r. u prof. Ludwika Kiczury i prof. Zbigniewa Horbowego ?szkło unikatowe i użytkowe, malarstwo u prof. Zbigniewa Karpińskiego w Studium Projektowania Form Ceramiki i Szkła.
Działalność w dziedzinie szkła artystycznego i użytkowego, projektowania form użytkowych oraz fotografii.
Pracownik dydaktyczny w Katedrze Sztuki na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

Wystawia prace w Polsce i zagranicą, a z udziałem fotografii:
Cztery Pory Roku ? szkło, tkanina, fotografia. Galeria ?Politechnika? PB . Białystok 1997
Charmes of Podlasie ? Silures Art Gallery Porthcawl Walia 2002
Salon ?Uroczysko? 2003 ?Supraśl-moja mi łość ?- instalacja z użyciem fotografii ?Ulice miasta?.
?Obrazy na Ziemi?-fotografie Galeria ?Politechnika? PB Białystok 2003
?Grafika chicagowskiej architektury? ? fotografie. Galeria ?Pod Arkadami? Łomża 2005
?Łosia obrazy na Ziemi? Galeria ?Obok? fotografie. Białowieża 2007
?Mijajima ? miejsce, w którym nikt nie umarł i się nie urodził? pokaz multimedialny na 13 Spotkaniach z Naturą i Sztuką ?Uroczysko? Supraśl 2008
?Europa za Kołem Polarnym? ? pokaz multimedialny na 14 Spotkaniach z Naturą i Sztuką ?Uroczysko? Supraśl 2009
?Supraśl ?fotografia otworkowa? ? Galeria ?U Wyszkowskich?, 15 Spotkania z Naturą i Sztuką ?Uroczysko? ? wystawa zbiorowa konfraterni supraskiej
?Białowieskie inspiracje? ? autorska wystawa fotografii w obróbce cyfrowej. Muzeum Przyrodnicze w Białowieży 2010
?W XX rocznicę pobytu Papieża w Białymstoku? ? wystawa zbiorowa, fotografie autorskie. Wydział Architektury PB 2011
?Okna tragiczne? fotografie. Galeria ?Obok?, 5 Spotkania grafików Białowieża 2011
?Twój portret, którego nie pamiętasz, o którym nie wiesz że jest? ? fotografie happening Galeria ?Pod Plafonem? Liceum Plastyczne w Supraślu 2011
?Podróże małe i duże ? Kilimandżaro? ? pokaz multimedialny ?Alkierz? Supraśl 2012
?Cudowny Zabłudów w obiektywie? Galeria ?Ścianka? w Zabłudowie ? wystawa poplenerowa studentów Koła Naukowego ?Ciemnia? przy Wydziale Architektury PB 2012
?Wołkow w obiektywie przyjaciół? wystawa zbiorowa w CK i R Supraśl 2012