Pogranicze

Białostockie Towarzystwo Fotograficzne

POGRANICZE to temat rzeka, bardzo szeroko rozumiany, przedstawiony przez członków Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego w swoich rozważaniach fotograficznych. Jedne prace przez poznawanie naszej historii, odnoszą się do przeszłości naszych obyczajów, sposobu i warunków dawnego życia, pielęgnowanych nieustannie w naszej pamięci. Inne, przypominają o naszej dawnej i najnowszej wspólnocie regionalnej, nakazującej nie przekraczanie granic prawa, bycia uszanowanym i mieć szacunek do innych żyjących w odrębności swoich przekonań. Bez izolacji od pozostałych członków społeczności i nie będąc izolowanym.
POGRNICZE to także różne punkty widzenia rzeczywistości, obrazy metaforyczne zmieniające nasz sposób myślenia na ten temat.

Czesław Zdanowicz


Białostockie Towarzystwo Fotograficzne Powstało w 1953 roku.
Początkowo działało jako Polskie Towarzystwo Fotograficzne Oddział w Białymstoku, pierwsze spotkanie odbyło się 18 lipca 1953 roku w Sali Teatru Lalek. Pierwszym prezesem został Mieczysław Montey. Innymi ważnymi wówczas postaciami związanymi z Towarzystwem byli m.in. Piotr Sawicki (senior), Edward Modzelewski, Wacław Kossakowski, Edward Biały. W 1961 roku (już pod nazwą Białostockie Towarzystwo Fotograficzne) miała miejsce pierwsza ważna wystawa w gmachu PKO przy Rynku Kościuszki. Prezesem był wówczas Zbigniew Małyszko. Kolejne lata przyniosły wzmożoną aktywność BTF, organizowano liczne wystawy, prowadzono też działalność edukacyjną. VIII Wystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej zorganizowana w Muzeum Okręgowym wywołała ogromne zainteresowanie, do BTF wstąpiło wówczas kilkudziesięciu nowych członków. Powstało też Studium Fotografii dla instruktorów fotoamatorów działające przy BTF. Towarzystwo nadal działało aktywnie, organizowano wystawy, jego członkowie prezentowali swoje prace w kraju i za granicą. Na wniosek Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce, Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało Towarzystwu nagrodę za działalność i osiągnięcia. Działali już wtedy tacy twórcy jak Janusz Niechwiedowicz, Wiktor Wołkow, Waldemar Grzegorczyk.
W roku 1978, Białostockie Towarzystwo Fotograficzne otrzymało od władz miasta lokal z mini-galerią. Oprócz wielu wystaw fotograficznych, w siedzibie BTF regularnie odbywały się spotkania członków i sympatyków Towarzystwa. W tym też czasie BTF zorganizowało pierwszy w Polsce, cykliczny konkurs fotograficzny: Biennale Fotografii Sportowej oraz ogólnopolski konkurs ?Czas i Obraz Północno-Wschodniej Polski?.
Zarząd BTF, tworzyli wówczas:?Zdzisław Rynkiewicz - prezes?Waldemar Jasienowicz - wiceprezes?Marek Dolecki - wiceprezes?Zbigniew Ciepłucha - sekretarz?Andrzej Malec - skarbnik?Andrzej Ciulkin - członek?Lech Foremski - członek?Anatol Żuk - członek?Piotr Sawicki - członek W galerii BTF wystawiali swoje prace fotograficzne między innymi: Piotr Sawicki (junior), Henryk Rogoziński, Zdzisław Rynkiewicz, Zbigniew Ciepłucha, Ryszard Zięckowski, Czesław Zdanowicz. 50-letni okres działalności Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego zapisał się znaczącymi osiągnięciami twórczymi nie tylko w Polsce lecz także poza granicami kraju. Wielu członków BTF ? niczym ambasadorowie ? sławili polską sztukę fotograficzną na wszystkich kontynentach świata, dając świadectwo naszej obecności pośród innych nacji. To dzięki fotografikom, skupionym w Białostockim Towarzystwie Fotograficznym, słowo: POLAND często gościło niemal we wszystkich liczących się galeriach świata.
Światowa Federacja Sztuki Fotograficznej ( FIAP ) uhonorowała wybitnych członków BTF tytułem Artist FIAP ( AFIAP ) za walory artystyczne prac, techniki i umiejętności, potwierdzone w międzynarodowych salonach fotograficznych:
- Markowi Doleckiemu w 1989 r.
- Zdzisławowi Rynkiewiczowi w 1985 r.
- Ryszardowi Zięckowskiemu w 1989 r.
Ponadto uhonorowano tytułem ? Excellence FIAP ( EFIAP ) artyście fotografikowi - Zdzisławowi Rynkiewiczowi w 1987 r., którego często przyjmowano z powodzeniem w wielu salonach pod patronatem FIAP.

W lutym 2005 roku z inicjatywy Ryszarda Zięckowskiego reaktywowano Białostockie Towarzystwo Fotograficzne. Nowym prezesem został Filip Wiśniewski, przyjęto kilkunastu nowych członków, wielu dawnych członków Towarzystwa (m.in. Zdzisław Rynkiewicz, Marek Dolecki, Ryszard Zięckowski, Zbigniew Ciepłucha, Bogusław Florian Skok, Maciej Ostaszewski, oraz Czesław Zdanowicz ) nadal jest z nim związanych.
Obecnie prezesem BTF jest Czesław Zdanowicz pełniący te obowiązki drugą kadencję.