Wracam do raju

PWSFTViT w Łodzi

Daleko, za pojęciami dobra i zła, jest pewna łąka (...)?kiedy dusza kładzie się tam na trawie, świat jest za pełny, żeby o nim mówić.??

Dżalal ad-Din Rumi??

Wystawa ?Wracam do raju? to zestaw fotografii, który jest wizualnym wyrazem naszego zbliżenia do natury. to moment powrotu, w którym można się zatrzymać, trwać i przeżywać. biblijna koneksja tytułu jest symbolicznym zanurzeniem się w stan pewnej łaski i świętości. autorzy obserwują i wyrażają swoją fotografią wzajemne relacje pomiędzy nami a światem zewnętrznym. poprzez ten akt współodczuwania nawiązuje się duchowa więź przywracająca harmonię. punktem wyjścia jest człowiek z całym bagażem sądów, relacji, wiedzy i kultury, ale to natura jest dla nas artystycznym wyzwaniem.


Autorzy

Magdalena Adamczewska?
Karolina Adamczyk?
Kacper Bartczak
?Anna Bors
?Justyna Bugajczyk
?Maciej Butkowski?
Aleksandra Chciuk?
Dariusz Gapski
?Artur Gutowski?
Tymon Iwański?
Karolina Jabcoń?
Sylwia Krędzel

Maria Kwiecińska
?Katarzyna Maluga?
Paulina Podlasińska
?Aleksandra Surdacka
?Tomasz Smolarski?
Marek Szyryk?
Bartłomiej Talaga?
Malwina Wachulec?
Agnieszka Wąsik?
Tomasz Wysocki?
Michał Zieliński