PWSFTViT Photo Group

Zona 0.19

PWSFTViT Photo Group

Exhibition details

"Zona 0.19" - Students of the National Film School from Łódź / Department of Pedagogy and Psychology UWB,Świerkowa 20 Street
Opening: 13.09 at 8:30 pm
Exhibition available: 13.09 - 18.10.2017,
in September Mo-Fri 08:00 am - 08:00 pm, in October all week 08:00 am - 08:00 pm. Free admission.

Zona 0.19

-...first, you must walk through a glass door, don't look back and don't look around, they can see you and they will observe you. Then, you have to run straight on through not such a long narrow corridor, pass the bars while rubbing against the opposite wall. It's not far. Now, you are surrounded by images that are somewhat familiar, but not yours. One more door, hurry...right behind them you have to choose from among four doors – only one leads to the zone – do not make a mistake. - it must be some kind of a joke, you don't know what the zone is...you're making it up...it's also not a place where dreams come true...it's nonsense...the real zone doesn't exist, or, rather, it exists, but it's not a place on the map that you can find when you turn on the GPS. It's rather a state of mind...everybody experiences it at once. The light pours into the head and comes out through the eyes. Everything is clear and simple. The guts ferment from the excitement. Everybody has the right to speak and everybody is heard, there are no bad thoughts, everybody is equal. Can you understand it, you're finally free, you can do anything...this is the zone, the Zone 0.19. Participants: Karolina Golis, Weronika Jędrzejczak, Julia Ożańska, Wojciech Piotrowski, Kamila Winnicka

Exhibition Curator

Hubert Humka - Ph.D. in art, lecturer at the Film School in Łódź, curator, artist. Author of the award-winning album „Evil Man. He explores quasi-document and authenticity of photographic medium in various contexts. Winner of many international competitions: Prix Voles Off: Selections 2013 The Rencontres d’Arles Off Festival, France; Photo Diploma Award 2013, Poland. Has exhibited in Poland and abroad.

Wystawa

"Zona 0.19" - Studenci Szkoły Filmowej / Wydział Pedagogiki i Psychologii UWB, ul. Świerkowa 20.
Wernisaż: 13.09.2017 o godz. 20:30.
Wystawa dostępna: 13.09 - 18.10.2017, Wrzesień: Pn-Pt 08:00 – 20:00, Październik: cały tydzień 08:00 – 20:00, wstęp bezpłatny.

Zona 0.19

-...najpierw musisz przejść przez szklane wrota, nie odwracaj się i nie patrz na boki, widzą cię i będą obserwować. Potem nie tak długim wąskim korytarzem musisz biec przed siebie, miniesz kraty, plecami ocierając się o przeciwległą ścianę. Już niedaleko. Teraz dookoła otaczają cię obrazy jakby znajome, ale nie twoje. Jeszcze jedne wrota, szybko... tuż za nimi musisz wybrać spośród czterech drzwi - tylko jedne prowadzą do zony- nie pomyl się. -to chyba jakiś żart, ty nie wiesz co to zona .. bajki opowiadasz... to też nie miejsce, gdzie spełniają się marzenia... bzdura jakaś... prawdziwa zona nie istnieje, a raczej istnieje, ale nie jest miejscem na mapie, gdzie jak włączysz nawigację to możesz ją odnaleźć. To raczej stan umysłu... wszyscy tego doznają naraz. Światło wlewa się do głowy i wychodzi oczami. Wszystko jest jasne i proste. Fermentują wnętrzności z podniecenia. Każdy ma prawo głosu i każdy jest wysłuchany, nie ma złych myśli, każdy jest równy. Rozumiesz to człowieku, jesteś wreszcie wolny, możesz wszystko ....to właśnie jest zona, Zona 0.19 Uczestnicy : Karolina Golis, Weronika Jędrzejczak, Julia Ożańska, Wojciech Piotrowski, Kamila Winnicka.

Kurator wystawy

Hubert Humka – dr sztuki, wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi, kurator, artysta. Autor nagradzanego albumu „Evil Man”. Bada quasi dokument oraz eksploruje w różnych kontekstach autentyczność medium fotografii. Laureat międzynarodowych konkursów: Prix Voies Off: Selections 2013 The Rencontres d'Arles Off Festival, Francja; Photo Diploma Award 2013, Polska. Wystawiał w kraju i za granicą.