Warsztaty
„Long & Multiple exposure”

 

„Long & multiple exposure” Workshops

„Long & multiple exposure” Workshops

One of the basic properties of photography is the recording of time. When we press the shutter button, the stopped moment is already past. What happens if we extend the exposure time or multiplex it into a single frame? Will the continuum of one moment be extended, or may it be interrupted? How will the reality of the image change after applying more frames on one? During the workshops, participants will be able to familiarize themselves with the work of artists using multiple and long exposure and make their own photographs based on these techniques.
In the workshop program:

Slideshow lecture

Outdoor work

Processing of outdoor materials on selected examples.

Not serious multiple portrait in studio.

Workshops free of charge.

Number of participants limited.

Registration via the form available at www.interphoto.pl

Workshops lead by Grzegorz Jarmocewicz.

Place: lecture room of the Academy of Photography and Entreprise in Bialystok, Warszawska 6 Street

Date: Saturday – Sunday: 30.09 – 01.10.2017, 12:00 – 18:00

Language: PL, EN.


Warsztaty „Long & multiple exposure”

Jedną z podstawowych właściwości fotografii jest zapis czasu. Kiedy naciskamy spust migawki zatrzymana chwila przechodzi już do przeszłości. Co stanie się jeśli przedłużymy czas naświetlania lub zmultiplikujemy go w pojedynczym kadrze? Czy kontinuum jednego momentu zostanie przedłużone, czy może przerwane? Jak zmieni się rzeczywistość obrazu po nałożeniu na siebie kolejnych klatek? Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się z twórczością artystów wykorzystujących wielokrotną i długą ekspozycję oraz wykonać samodzielnie zdjęcia w oparciu o te techniki.

W programie warsztatów:

Wykład z pokazem slajdów

Wyjście plenerowe i zastosowanie wielokrotnej ekspozycji oraz długiego naświetlania.

Obróbkę materiałów plenerowych na wybranych przykładach.

Portret wielokrotny z przymrużeniem oka (zastosowanie multiekspozycji w studio).

Warsztaty bezpłatne

Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy poprzez formularz dostępny na stronie www.interphoto.pl

Prowadzący: Grzegorz Jarmocewicz.

Miejsce: Sala wykładowa Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6.

Data: Sobota – Niedziela: 30.09 – 01.10.2017, godz. 12:00 – 18:00

Język: polski, angielski