WORKSHOPS

APPLICATIONS / ZGŁOSZENIA

WORKSHOPS APPLICATION / ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY

CHOOSE WORKSHOPS / WYBIERZ WARSZTATY
 CAMPUS PHOTO DAY DAGUERREOTYPE TOMASZ LAZAR - PHOTOJOURNALISM / WARSZTATY FOTOREPROTAŻU-lista rezerwowa LONG & MULTIEXPOSURE-lista rezerwowa cyfrowa obróbka obrazu-lista rezerwowaNAME, SURNAME / IMIĘ I NAZWISKO

E-MAIL

PHONE / NR TELEFONU

ADDITIONAL INFO / INFORMACJE DODATKOWE