Title Image

Materiały prasowe

Międzynarodowy Festiwal Fotografii

Białystok INTERPHOTO – edycja 2019

Jako kontynuacja poprzednich ma na celu ugruntowanie międzynarodowej platformy wymiany doświadczeń i myśli twórców ze Wschodniej i Zachodniej Europy, która umożliwia transgraniczny dialog nie tylko artystów i osób zainteresowanych fotografią, ale również szerokiej publiczności. W ramach wydarzenia trwającego ponad miesiąc, przedstawiamy Państwu zarówno profesjonalnych twórców badających nowe obszary fotografii i mediów pokrewnych, jak również fotografię pojmowaną jako prosty przekaz wizualny, dostępny każdemu. Gościć będziemy znanych artystów Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji, Słowenii, Niemiec oraz USA. A także dyrektorów festiwali fotograficznych, jurorów i krytyków z Polski, Litwy, Estonii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA.  Zaprezentujemy młode pokolenie fotografów oraz współczesne nurty podejmowane w niektórych europejskich uczelniach artystycznych.

 

W ramach tegorocznej edycji zaplanowaliśmy udział ponad 200 artystów, 10 kuratorów, 15 jurorów. Odbędzie się: 30 wystaw, 4 warsztaty, 4 pokazy filmów, przegląd Portfolio Review, konkursy: INTERPHOTO GRAND PRIX, Street Art, Fotografii Młodych, pokaz zdjęć z muzyką na żywo, panel naukowy, 5 wykładów i prelekcji, spotkania autorskie (30), konferencja prasowa w streamingu o zasięgu międzynarodowym, uroczysta inauguracja z udziałem publiczności, gości, artystów, władz województwa i miasta, kuratorów, krytyków, wydawców; piknik i spacer fotograficzny.

 

Głównym tematem festiwalu, niezależnie od edycji jest GRANICA, ze wszelkimi przynależącemu temu hasłu wymiarami od Genius Loci po obszary  indywidualnego doświadczenia w płaszczyźnie duchowej czy eksperymentalnej.

 

Temat główny festiwalu „Od przeszłości do współczesności. Granice czasu” poprzez medium fotografii odsłoni zjawiska społeczne nurtujące poprzednie i obecne pokolenia.

MATERIAŁY PRASOWE DO POBRANIA