Title Image

Organizatorzy

Organizator Główny

logo-FFiM
Forum Fotografii i Multimediów

Współorganizaorzy

Patroni Medialni

Patronaty Honorowe

Sponsorzy

Partnerzy

Współfinansowanie