array

Wystawy.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wystaw, jaki zaproponowaliśmy w tym roku na Białystok Interphoto. Do współpracy zaprosiliśmy artystów z polski i z zagranicy, szkoły i kolektywy fotograficzne.
WIĘCEJ...

Warsztaty.

Oprócz oglądania wystaw, zapraszamy również do wzięcia udziału w różnego rodzaju warsztatach fotograficznych, panelach dyskusyjnych i spotkaniach z artystami.
WIĘCEJ...

Akcje.

Działania festiwalowe opierają się nie tylko o tzw. duże wystawy, ale również o różnego rodzaju przedstawienia i pokazy multimedialne, działania efemeryczne, projekty muzyczno-fotograficzne, gry uliczne...
WIĘCEJ...

Notice


BIAŁYSTOK INTERPHOTO to nowy, ważny punkt na kulturalnej mapie regionu i całej Polski. Festiwal, mający odpowiedzieć na lawinowo rosnącą popularność fotografii jako środka wyrazu artystycznego. Wydarzenie, które ma pomóc ustalić miejsce fotografii we współczesnym świecie.
Białystok w ciągu kilku ostatnich lat przestał być kulturalną pustynią. Wciąż jednak brakuje na Podlasiu dużej imprezy poświęconej sztukom wizualnym - takiej, która nie ograniczy się jedynie do zebrania w jednym miejscu i czasie kilku sławnych artystów, ale podejmie się trudu wytyczenia nowych szlaków, wskazania nowatorskich trendów i odkryciu nieznanych dotąd lądów. Chcemy takiego festiwalu, i taki festiwal zrobimy.
Zamierzenia mamy śmiałe, bowiem w planach są nie tylko wystawy artystów polskich, czeskich, litewskich i białoruskich, ale również szereg wydarzeń głęboko ingerujących w przestrzeń miejską, a także warsztaty, projekcje filmów, koncerty i spotkania.