Title Image

Aleksandras Ostašenkovas

CONDITIONS

Aleksandras Ostašenkovas

CONDITIONS

Conditions shows the content of one`s life between rising and accumulated experience, between birth and death, in constantly discovering new truths and meanings. It is the essence of human life, an existential question that always fills itself with doubts and conclusions, efforts to embrace the unfathomable, to understand the world and oneself, and to name the values of life in an ever-changing experience. Conditions is a metaphor, a summary of our past lives.

Aleksandras Ostašenkovas

Praca Conditions ukazuje treść życia pomiędzy początkiem a zebranym doświadczeniem, narodzinami a śmiercią, jako ciągłe poszukiwanie nowej prawdy i nowego znaczenia. To esencja ludzkiego życia, pytanie natury egzystencjalnej pełne niekończących się wątpliwości i wniosków, prób pojęcia tego co niepojęte, zrozumienia świata i samego siebie, nazwania życiowych wartości w tym nieustannie zmieniającym się doświadczeniu. Conditions to metafora, podsumowanie naszej przeszłości.

Exhibition Availability

The Youth Community Centre, 79A Warszawska Street – open until 22.10.2021, Mon-Fri, 9:00-19:00; also open 25-26.09.21, 10:00-16:00