Title Image

Digital image processing
Warsztaty obróbki cyfrowej
obrazu

Digital image processing workshop


Workshops where participants will be able to learn the tools and use of Adobe Photoshop. Each participant will work individually on the position provided by the organizers.
Workshops free of charge.

Number of places limited.

Registration via the form available at www.interphoto.pl

Lead by Piotr Mojsak.

Place: lecture room of the Academy of Photography and Entrepreneurship in Bialystok, ul. Warszawska 6.

Date: Saturday – Sunday 23-24.09.2017, 2:00pm – 5:00pm


Warsztaty obróbki cyfrowej obrazu

Warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli poznać narzędzia oraz zastosowanie programu Adobe Photoshop. Każdy uczestnik będzie pracował indywidualnie na zapewnionym przez organizatorów stanowisku.

Warsztaty bezpłatne

Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy poprzez formularz dostępny na stronie www.interphoto.pl

Prowadzący: Piotr Mojsak.

Miejsce: Sala wykładowa Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6.

Data: Sobota – Niedziela 23-24.09.2017, godz. 14:00 – 17: 00.

 

[/vc_row]