Title Image

Tomasz Lazar – Photojournalism Workshop
Warsztaty Fotoreportażu

 

Tomasz Lazar Photojournalism Workshop


Workshop run by one of the most talented press photographers in Poland. Awarded the most important prizes of Polish and foreign press photography competitions, including: World Press Photo, POY, CHIPP, Sony World Photography Award, International Photography Award, BZWBK Press Photo, Lumix Festival for Young Journalism. His works have been published in The New York Times, Newswek International, The Sunday Times Magazine, The New Yorker and The Los Angeles Times.

Workshop schedule:
1. Introduction and presentation of the teacher.
2. From the history of photography to the types of compositions
3. The concept of moment in photography
4. Prepare to work, how to implement your project.
5. The concept of editing for photo projects.
6. Overview of workshop participants’ portfolio
7. Summary of the workshop

Workshops free of charge.

Number of participants limited.

Registration via the form available at www.interphoto.pl

Workshops lead by Tomasz Lazar.

Place: MDK, Warszawska 79A Street

Date: Sunday 17.09.2017, 11:00 – 17:00

Language: PL, EN.


Warsztaty Fotoreportażu Tomasza Lazara

Warsztaty prowadzone przez jednego z najbardziej utalentowanych fotografów prasowych w Polsce. Wyróżnionego najważniejszymi nagrodami polskich i zagranicznych konkursów fotografii prasowej między innymi: World Press Photo, POY, CHIPP, Sony World Photography Award, the International Photography Award, BZWBK Press Photo, Grand Press Photo, Lumix Festival for Young Journalism. Jego prace były publikowane w New York Times, Newswek International, Sunday Times Magazine, New Yorker  and  Los Angeles Times.

Zarys warsztatów:

1. Wprowadzenie i przedstawienie się prowadzącego. 

2. Od historii fotografii poprzez rodzaje kompozycji

3. Pojęcie momentu w fotografii

4. Przygotowanie się do pracy, jak realizować swój projekt. 

5. Pojęcie edycji w przypadku projektów fotograficznych.

6. Przegląd portfolio uczestników warsztatów

7. Podsumowanie warsztatów

Warsztaty bezpłatne

Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy poprzez formularz dostępny na stronie www.interphoto.pl

Prowadzący: Tomasz Lazar

Miejsce: MDK, ul Warszawska 79A ,

Data: Niedziela 17.09.2017, 11:00 – 17:00

Język: PL, EN.