Title Image

STREET ART PHOTO

Call for Artists
STREET ART PHOTO CALL

We invite you to participate in the street photography contest organized by International Photography Festival Białystok Interphoto 2017. The aim of the competition is to select the most interesting Street Photo projects and present them on display in the shop windows on the main street in Bialystok – Lipowa street.


Zapraszamy do udziału w konkursie fotografii ulicznej, organizowanego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok Interphoto 2017. Jego celem jest wyłonienie najciekawszych prac o charakterze Street Photo i zaprezentowaniu ich w witrynach sklepowych jednej z głównych ulic Białegostoku – ulicy Lipowej.

Applications should be sent to / Zgłoszenia przyjmowane są na adres

street@interphoto.pl

IMPORTANT DATES / WAŻNE DATY

 

15/07/2017 – the starting date for submitting applications / data rozpoczęcia składania zgłoszeń

1/09/2017 11:59 p.m. – the deadline for submitting photos / ostateczny termin wysyłania fotografii

5/09/2017   – confirmation of  the selected works via email / potwierdzenie wybranych osób przez e-mail

19/09/2017 5 p.m. – the opening of the exhibition at Lipowastreet / wernisaż wystawy na ulicy Lipowej

REGULATIONS / REGULAMIN
REGULATIONS - ENGLISHRUGULAMIN - POLSKI
Partner:

 

logo_w_f-01 wykadrowane