Title Image

Press 2017
Materiały prasowe

International Festival of Photography

Białystok INTERPHOTO – 2017 edition


As a continuation of the previous edition, it is aimed at the general public. As part of the event that lasts for more than a month, we will present professional photographers, who research new areas of photography and related media, as well as photography understood as a simple visual message that is accessible to everyone. We
will host well known artists from Algeria, Belarus, Czech Republic, Estonia, Lithuania, Latvia, Germany, Slovakia, Turkey, Ukraine, Hungary and Poland. We will present the young generation of photographers as well as contemporary trends set in some of the European art schools.

Międzynarodowy Festiwal Fotografii

Białystok INTERPHOTO – edycja 2017

Jako kontynuacja poprzedniej, skierowany jest do szerokiej rzeszy odbiorców. W ramach wydarzenia trwającego ponad miesiąc, przedstawiamy Państwu zarówno profesjonalnych twórców badających nowe obszary fotografii i mediów pokrewnych, jak również fotografię pojmowaną jako prosty przekaz wizualny, dostępny każdemu. Gościć będziemy znanych artystów z Białorusi, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Polski. Zaprezentujemy młode pokolenie fotografów oraz współczesne nurty podejmowane w niektórych europejskich uczelniach artystycznych.

DOWNLOAD PRESS RELEASES / MATERIAŁY PRASOWE DO POBRANIA