Title Image

Akademia Fotografii i Przedsiębiorczości

Czas Słowa - Czas Obrazu

Akademia Fotografii i Przedsiębiorczości

Czas Słowa - Czas Obrazu

Obraz fotograficzny jest zaledwie reprodukcją i zarazem bezpośrednim odwzorowaniem otaczającego nas świata, którego znaczenie intensyfikowane jest poprzez ujawnienie wykonanej kopii. Zapis dokonany przy pomocy światła w tym przypadku nie tylko upamiętnienia symboliczną drogę, którą musiało ono pokonać od obiektu do materiału światłoczułego, ale również już na zawsze zatrzymuje „wierny” wizerunek przedmiotu, manifestując jego istnienie. Zamknięcie w kadrze jakiegoś wydarzenia, osoby, czy choćby tylko przestrzeni pejzażu, wzmaga oraz potwierdza prawdziwość danego bytu. Jak pisze 
G. Boehm: „Setki razy widziana rzecz: twarz, las, góra, dzban, czy butelka stają się godne uwagi, pełne znaczenia, cenne dopiero za sprawą obrazu”. Zdjęcie często staje się podstawą wiedzy a priori, nie opierającej się na doświadczeniu bezpośrednim. Co więcej decyduje
o nim i „określa jego kształt, a także treść”. W ten sposób rzeczywistość obrazu niejednokrotnie zmienia nasze poglądy i kształtuje osobiste oraz społeczne definiowanie świata. Fotografia w rzeczywistości jest subiektywnym zapisem narracji reprezentującej idee, które próbuje przekazać odbiorcy artysta posługujący się tym medium. Używa do tego wydawałoby się uniwersalnego kodu obrazowego, którego nie trzeba tłumaczyć na języki narodowe. Jednak obraz, tak jak słowo, zwykle posiada wiele znaczeń, a w szczególności, kiedy jego ekstensja wkracza w obszar symbolu. Zatem ograniczenie denotacji przedstawienia poprzez kontekst stanowi niezbędny element przekazu. Oznacza to jednak mimowolny powrót do Słowa. Uwikłania znaczeniowe nie są najważniejszymi elementami eksponowanych cykli. Studenci Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości w Białymstoku podjęli trud skonstruowania zrozumiałej narracji sięgając po opis i zestawienia refotograficzne z jednaj strony, a z drugiej po ogólnie dostępne symbole i odniesienia kulturowe.

Art exhibition curator Grzegorz Jarmocewicz

dostępność Wystawy

Kampus Uniwersytecki, wydział Matematyki i Informatyki, ul Ciołkowskiego 1. Wystawa dostępna 26.09 – 30.10 2019, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Wstęp wolny