Title Image

Alexander Vasukovich

Commemorative photo

Alexander Vasukovich

Exhibition details

Alexander Vasukovich, "Commemorative photo", DKŚ Gallery, Jana Kilińskiego 13.<br> Opening: 19.09.2017 at 06:00 pm.<br> Exhibition available: 19.09-19.10. 2017, Mon-Fri, 10:00 am - 06:00 pm, free admission.

Commemorative photo

While doing my journalism work in Eastern Ukraine many members of Donbas Battalion asked me to make a commemorative photo. I snapped pictures and later send it to soldiers who were depicted at photos and to their children, wives and friends. After a year and a half, I printed that pictures and travelled to Kiev to meet people who have returned from war. I asked them what happened to the people on those pictures. I marked all the soldiers who were killed with a red cross. Number of killed in the war doesn't impress us so much. Nevertheless, when you are looking into a face of a dead man, know place where he was killed you begin to feel it in a different way. There are a lot of memory photos all around us and this issue is my attempt to direct attention at the story behind the photo of a man, who went up the line.

Alexander Vasukovich

An independent photographer who lives in Minsk. He was born in 1985. The photojournalist started his career in 2010. In 2012, he received the Grand Prix Press Photo of Belarus 2012 and the first place in the national media competition in the same year. He works with Belarusian and foreign media as well as on his own projects. He is focused predominantly on social issues and conflicts.

Wystawa

Alexander Vasukovich, "Zdjęcie pamiątkowe", Galeria DKŚ, ul. Jana Kilińskiego 13.<br> Wernisaż: 19.09 o godz. 18:00.<br> Wystawa dostępna: 19.09-19.10. 2017, pn.-pt., 10:00-18:00, wstęp bezpłatny.

Zdjęcie pamiątkowe

Podczas pracy we wschodniej Ukrainie, wielu członków batalionu Donbas poprosiło mnie o zrobienie pamiątkowej fotografii. Pstryknąłem więc zdjęcia, a później wysyłałem do żołnierzy, którzy byli na nich przedstawieni, do ich dzieci, żon i przyjaciół. Po półtora roku wydrukowałem je i udałem się do Kijowa, aby poznać ludzi, którzy wrócili z wojny. Zapytałem ich, co się stało z osobami na tych zdjęciach. Zaznaczyłem czerwonym krzyżem wszystkich żołnierzy, którzy zostali zabici.. Sama liczba zabitych na wojnie nie zaimponuje nam tak bardzo. Niemniej jednak, kiedy patrzysz w twarz martwego człowieka, znasz miejsce, gdzie został zabity, zaczynasz odczuwać to w inny sposób. Wokół jest mnóstwo pamiątkowych zdjęć, natomiast ten projekt jest moją próbą zwrócenia uwagi na historię jaka stoi za tymi zdjęciami, historię człowieka który poszedł na wojnę.

Alexander Vasukovich

Niezależny fotograf, który mieszka w Mińsku. Urodził się w 1985 roku. Fotoreporter rozpoczął swoją karierę w 2010 roku. W 2012 roku otrzymał Grand Prix Press Photo Białorusi 2012 i pierwsze miejsce w konkursie mediów krajowych w tym samym roku. Współpracuje z białoruskimi i zagranicznymi mediami, a także stale pracuje nad własnymi projektami. Przede wszystkim jest skoncentrowany na tematach społecznych i konfliktach.