Title Image

Andrij Bojarov

Site - Specific

Andrij Bojarov

Exhibition details

Andrij Bojarov, "Site - Specific/Kohaspetsiifika" BOK/CLZ Gallery, Warszawska 19 Street. <br> Opening: 14.09.2017 at 07:30 pm.<br> Exhibition available: 14.09 - 15.10.17<br> The exhibition is open from Tuesday to Sunday, 10:00 am – 05:00 pm.<br> Admission ticket on all temporary exhibitions: 4 PLN / pers. Sunday - free admission.

Site - Specific/Kohaspetsiifika

The exhibition is based on the materials I have found accidentally at a street in Tallinn. They are pre-war black and white negatives of unknown author, most probably an amateur photographer. This finding I consider as a personal message, and my attempt to share it I have prolonged as a work-in-progress for many years. It was difficult to find and adjust space, where essential story would fit ideally. First time the version of the project was shown in “Closer” experimental electronic music venue and gallery in Kiev which has not only an apt name and space, but an understanding for the ways this story has been assembled – by „cutting, mixing, and scratching”, referring to its own musical experience. From this comes also title and concept for this version of the project. But not only, as subconsciously has the project related to Jungian concept of individuation – a complex process of developing individual self. Identifying and distinguishing unique features and „self” of each human being. I am sure that this complex and in its own way adventurous path is walked not only by individuals and protagonists (persons and personages?) but some groups, even peoples and countries. When I have referred to Wikipedia, I discovered that articles on “individuation” differ significantly in various languages and the entry in Ukrainian did not exist… Thus, does really, as this text implies, verbalizing or visualizing are needed for the very realization of existence beyond our own determination of a phenomenon or a process? <br><br> Andrij Bojarov

Andrij Bojarov

Andrij Bojarov was born in 1961 in Lviv/Ukraine. He divided his life between Ukraine and Estonia. Living already in Tallinn by the end of the 1980s, he obtained a degree in architecture in Lviv. He worked and designed projects in the fields of photography, painting and video-art in Estonia, Poland, and Finland, and travelled to expand his knowledge of his craft. He worked with the Centre for Modern Art in Warsaw, the Cultural Foundation in Estonia, and with various Estonian newspapers, radio and television stations. He taught Fundamentals of Architecture in Tallinn. He also works in Lviv as an architect. He is active as well as a curator and promoter of modern art and culture.

Exhibition curator

Magdalena Świątczak - art exhibitions curator, editor of art publications, author of numerous completed grant projects, initiator of many interdisciplinary artistic undertakings. She has realized hundreds of exhibitions of Polish and foreign artists. She also carries out exhibition projects presented at international festivals. She cooperates with many cultural institutions in Poland and abroad. Since 2011, she has been the curator of five galleries, including renowned FF Gallery and Imaginarium Gallery. She edits art press for Art Museum in Łódź, among others.

Wystawa

Andrij Bojarov, „Site specific/Kohaspetsiifika”, Galeria BOK/CLZ, ul. Warszawska 19.<br> Wernisaż: 14.09 o godz. 19:30.<br> Wystawa dostępna: 14.09 – 15.10.17, od wtorku do niedzieli, w godz. 10:00-17:00.<br> Bilet wstępu na wystawy czasowe (wszystkie): 4 zł/os. Niedziela – wstęp wolny.

Site - Specific/Kohaspetsiifika

Materiałem do tego pokazu są przedwojenne negatywy znalezione przeze mnie w dość dziwnych okolicznościach na ulicy w Tallinnie. Ich autor jest nieznany (chociaż prawie z pewnością rozpoznaję jego twarz na niektórych zdjęciach) - raczej był to fotoamator. To zdarzenie zawsze uznawałem za osobiste posłanie, a próbę podzielenia się nim z innymi rozciągnąłem na długie lata, jako work in progress. Wystawa ta nie pasuje do każdego pomieszczenia, ponieważ esencjonalna opowieść (12 zdjęć, które z ok. 250 negatywów przemówiły do mnie najmocniej) ma specyficzny układ i kolejność. Pierwszy pokaz tego projektu odbył się w kijowskiej galerii Closer, gdzie oprócz odpowiedniej przestrzeni zespół kuratorski „OK-projects” aktywnie współpracuje z międzynarodowym środowiskiem muzyki elektronicznej. Dlatego miał pełne rozumienie dla tego jak ta opowieść jest ułożona - metodą cutting, mixing and scratching. Projekt ten nawiązuje do koncepcji "indywiduacji" C.G.Junga - skomplikowanego procesu krystalizacji własnego "Ja" i osobowości, czyli oddzielenia niepowtarzalnych cech i samej jaźni dla każdej oddzielnej, istniejącej osoby. Mam przekonanie, że tę nieprostą drogę swoistych przygód przechodzą nie tylko bohaterowie własnych - rzeczywistych i fabularnych - losów, ale i pewne grupy ludzi, całe kraje i społeczności. Przygotowując tę wzmiankę, zajrzałem do Wikipedii - wpisy na temat indywiduacji w różnych językach znacząco się różnią, a w ukraińskim artykułu brak w ogóle...a więc, czy naprawdę, jak w tej mojej adnotacji, werbalizacja czy też wizualizacja są aż tak niezbędne dla samej realizacji istniejących poza naszą determinacją zjawisk czy procesów ? <br><br> Andrij Bojarov

Andrij Bojarov

Artysta wizualny i niezależny kurator . Na polu sztuki jego działalność najczęściej określa się jako sztuka mediów i fotografia konceptualna. Uczestnik indywidualnych i zbiorowych wystaw w Tallinnie, Lwowie, Kijowie, Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Amsterdamie i innych ośrodkach. Od wielu lat zajmuje się również własnym programem archiwalnym i badawczym dotyczącym sztuki awangardowej we Lwowie - od jej zarania do naszych dni. Jest autorem i kuratorem projektu ekspozycyjnego poświęconego tej tematyce ze szczególnym fokusem na powiązania przedwojennego modernizmu i lwowskiej neoawangardy. Obecnie na stałe mieszka we Lwowie.

Kurator wystawy

Magdalena Świątczak – Kuratorka wystaw, redaktorka wydawnictw o sztuce, autorka wielu zrealizowanych projektów grantowych, inicjatorka wielu interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych. Zrealizowała kilkaset wystaw artystów polskich i zagranicznych. Realizuje projekty wystawiennicze prezentowane podczas międzynarodowych festiwali. Współpracuje z instytucjami kultury w Polsce i za granicą. Od 2011 roku jest kuratorem pięciu galerii, w tym renomowanych Galerii FF i Galerii Imaginarium. Redaguje wydawnictwa artystyczne m.in. dla Muzeum Sztuki w Łodzi.