Title Image

Arnis Balcus

Victory Park

Arnis Balcus

Exhibition details

Arnis Balcus, "Victory Park", Opera and Philharmonic - Podlasie European Center for the Arts. Odeska 1 Street. <br> Opening: 16.09.2017 at 06:40 pm.<br> Exhibition available: 16.09 - 15.10.2017:<br> Mon-Fri: 9am - 6pm<br> Sat: 10 am - 6pm<br> Sun: 10 am - 5pm<br> 22.09: 9am - 5pm<br> 26.09 - 9am - 2pm<br> 27-29.09 - closed<br> free admission.

Victory Park

Victory Park focuses on a particular location in the Latvian capital of Riga, a park with a complex history overlaid with the policies of former regimes and cumbersome social realities. This photographic work is more than just documentation or research material – the spontaneity of the shots and the juxtaposition of the images in the book creates an impression of an artistic experiment carried out in-situ.

Arnis Balcus

Arnis Balcus is based in Riga, Latvia. He has BA in Communication Studies from University of Latvia and MA in Photographic Studies from University of Westminster. In most of his photographic work he examines Latvian identity, historical taboos and social-political agendas. Has had exhibitions in UK, Germany, Sweden, Denmark, Russia and eslewhere. In 2016 Victory Park has been published as photobook by Brave Books, Berlin. Balcus is also the editor-in-chief of FK Magazine and the director of Riga Photomonth.

Wystawa

Arnis Balcus, "Park Zwycięstwa", Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki, ul. Odeska 1. <br> Wernisaż: 16.09 o godz. 18:40.<br> Wystawa dostępna: 16.09 – 15.10.2017 <br> pn-pt - 9.00 - 18.00<br> sb - 10.00 - 18.00<br> nd - 10.00 - 17.00<br> 22.09 - 9.00 - 17.00<br> 26.09 - 9.00 - 14.00<br> 27-29.09 brak możliwości zwiedzania <br> wstęp bezpłatny.

Park Zwycięstwa

Park Zwycięstwa znajduje się w łotewskiej stolicy Rygi. Jest to park o złożonej historii związanej z polityką dawnych reżimów i skomplikowanych realiów społecznych. Ta praca fotograficzna jest czymś więcej niż tylko dokumentacją lub materiałem badawczym - spontaniczność zdjęć i zestawienie ich w książce powoduje wrażenie eksperymentu artystycznego przeprowadzonego na miejscu.

Arnis Balcus

Arnis Balcus obecnie mieszka w Rydze na Łotwie. Posiada licencjat Wydziału Studiów nad Komunikacją na Uniwersytecie Łotewskim i magistra fotografii Uniwersytetu w Westminster. W większości prac fotograficznych bada łotewską tożsamość, historyczne tabu i kwestie społeczno-polityczne. Wystawiał swoje prace m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji, Danii, Rosji. W 2016 roku Victory Park został opublikowany jako fotoksiążka przez Brave Books, Berlin. Balcus jest także redaktorem naczelnym magazynu FK i dyrektorem festiwalu Miesiąc Fotografii w Rydze.