Title Image

Stefan Wojnecki

Moja Fotografia w Pigułce

Stefan Wojnecki

Tytuł wystawy

Moja Fotografia w Pigułce

Miejsce

Galeria BOK

Opis wystawy

Myślą przewodnią mojej twórczości jest sztuka penetrująca. Pod tym pojęciem rozumiem sztukę, która zajmuje się sama sobą - zwróconą ku własnym cechom i zależnością, penetrującą zakamarki, styki oraz obrzeża swojego obszaru w sposób właściwy sztuce. Szczególnie chodzi o wewnętrzne sprawy, o nowe aspekty, o sposób pojmowania i rozszerzenie pojęcia fotografii. <br> Patrząc od strony fotograficznego tworzywa, moja twórczość przebiega pomiędzy skrajnymi biegunami analogowej oraz cyfrowej fotografii, obrazujących funkcje matematyczne. Odnosząc się do procesu realizacyjnego, 50 lat dystansu wypełnia wachlarz zdjęć naświetlonych w czasie od dwu stumilionowych części sekundy do zdjęć, możliwych do wykonania tylko jeden raz w ciągu doby. Podczas naświetlania jednych jak i drugich, nie widać co się fotografuje. Takie prace wymagają specjalistycznej wiedzy, perfekcyjnego podejścia i profesjonalnych umiejętności. Z punktu widzenia ówczesnych idei sztuki, w mojej twórczości ustosunkowuję się do nich wprost lub pośrednio, nierzadko sięgając po miąższ ważkich problemów społecznych. Również nie stronię od refleksji nad magią fotograficznej materii. Jednakże zagadnieniem do którego ciągle powracam, jest filozoficzny problem ukazania ruchu, jego różnorodnych postaci i ujęć.

O autorze

Stefan Wojnecki urodzony w 1929 roku, ukończył fizykę na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Twórca, animator i teoretyk fotografii. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych, brał udział w około stu wystawach zbiorowych. Autor licznych wypowiedzi teoretycznych związanych z fotografią. Piastował najwyższe funkcje w polskim ruchu fotograficznym. Kurator kilkudziesięciu wystaw, sympozjów i warsztatów również o zasięgu międzynarodowym. Profesor tytularny Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.