Title Image

Gunārs Binde

The Flight

Gunārs Binde

Tytuł wystawy

The Flight

Miejsce

Muzeum Karnego

Opis wystawy

Wydarzenia lat 90tych na Łotwie, odrodzenie kraju i euforia łotewskiego społeczeństwa wypełniły mnie nowymi pragnieniami - romansu, podziwu, miłości. W 1987 roku poznałem bardzo kreatywną i zdolną aktorkę Tanyę Olhovską. Jako model doskonale wyraziła się fizycznie i emocjonalnie poprzez fantastyczną wizję cyklu "The Flight". Opracowywaliśmy i doskonaliliśmy wspólnie naszą ideę. Potem odnaleźliśmy rozwiązanie techniczne pozwalające przedstawić nasze zamierzenia. Potrzeby i rozwój współczesnego społeczeństwa mieszały się razem z moimi osobistymi odczuciami. Dopełniłem więc moją wizualną ekspresję wersetami -<br><br> "Tu skaties tālumā un izlido człowiek garam, to kā es būtu tavs pretvējš." *<br><br> Idea płynnego społeczeństwa mieści się w jego użytkowym sensie bytu oraz w filozofii gospodarki rynkowej. Przypominając sobie powstanie i rozwój Ligi Hanzeatyckiej wpadłem na pomysł odniesienia serii "The Flight" do dawnych rynków portowych miast tego zrzeszenia. Takich miast na Łotwie było jedenaście. Moja koncepcja nie znalazła od razu zrozumienia, wydawała się też być zbyt romantyczna, zaczęła jednak szybko nabierać konkretnych kształtów, a zbiór prac wkrótce rozrósł się do 50 fotografii. Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem. I mimo, że doznałem niezadowolenia wobec zbyt silnego zainteresowania odbiorców rozwiązaniami technicznymi, nadal mogłem pozostać w swoich wersetach -<br><br> "Tu nie tāluma vel atskaties un vel. Cik Reizes Tu atskaties, tik Reizes CERU es ". **<br><br> które zostały zamieszczone obok prac.<br><br> Ale jak mogłem poczuć się rozczarowany? Proces tworzenia był fantastyczny, a kiedy projekt już się narodził byliśmy zdumieni porywającym efektem. Tak została stworzona nasza wieczna miłość.<br> * Spoglądasz w dal unosząc się obok mnie, jak gdybym był twoim podniebnym wiatrem. (Przetłumaczone z języka łotewskiego)<br> ** Spoglądasz na mnie, jeszcze raz i jeszcze raz. Twoje każde spojrzenie jest moją nadzieją. (Przetłumaczone z języka łotewskiego)