Title Image

Krzysztof Cichosz

Fotoinstalacje

Krzysztof Cichosz

Tytuł wystawy

Fotoinstalacje

Miejsce

Galeria SPODKI<br> WOAK, ul. Św. Rocha 14

Opis wystawy

Fotoinstalacje są otwartym cyklem samodzielnych obiektów - zrealizowanych metodą, nad którą pracuję od końca lat osiemdziesiątych. Każdy obiekt składa się z wielu elementów, wykonanych z transparentnego materiału fotograficznego, zamontowanych przestrzennie w kilku warstwach (od trzech do pięciu, najczęściej w czterech). Podstawę ich realizacji stanowią „obrazy archetypy” zaczerpnięte z otaczającej nas ikonosfery: podręczników, encyklopedii, gazet, itp... Obrazy te poddaję złożonemu procesowi destrukcji konstruktywnej, rozkładając je przez specjalnie zaprojektowane „rastry” (struktury graficzne) na wiele elementów z materiału transparentnego. Po zmontowaniu w przestrzeni elementy te tworzą duże obiekty - „prawie” abstrakcyjne. Pierwotne obrazy możliwe są do odczytania tylko po znalezieniu odpowiednio odległego punktu widzenia - dzięki syntetyzującej właściwości umysłu oglądającego... Zderzając symboliczność wybranych „obrazów - archetypów” z symboliką destruujących je „rastrów”, staram się zachęcić odbiorcę do podążania śladem mojej refleksji o otaczającym nas świecie...

O autorze

Urodził się w 1955 r. w Łodzi. Ukończył Wyższe Studium Fotografii w Warszawie oraz Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu.<br> Tworzy w zakresie fotografii dokumentalnej, socjologicznej i kreacyjnej oraz mediów elektronicznych. Opracował własną metodę wykonywania wielkoformatowych, przestrzennych fotoinstalacji - łączących fotografię z elementami malarstwa, rzeźby i techniką komputerową.<br> Bierze udział w wielu wystawach w kraju i zagranicą. Jest laureatem kilku nagród za działalność artystyczną i popularyzatorską. Jest pomysłodawcą i kuratorem Galerii FF (Forum Fotografii) działającej w Łodzi od 1983 r., a od 1989 roku w Łódzkim Domu Kultury. Tworzył program Galerii FF w latach 1983-2008. Był kuratorem kilku wystaw zbiorowych. Pracuje jako wykładowca na PWSFTviT w Łodzi. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików.<br>