Title Image

Andreas Müller-Pohle

Video Works 1996–2021

Andreas Müller-Pohle

Video Works 1996–2021

Kariera berlińskiego artysty Andreasa Müller-Pohle rozpoczęła się w połowie lat siedemdziesiątych kiedy to opierając się o założenia „Wizualizmu” wprowadził do świata fotografii radykalnie minimalistyczne elementy. Ogromne znaczenie miała jego ścisła współpraca z filozofem Vilémem Flusserem (1920-1991), którego przełomowy esej Ku Filozofii Fotografii był bodźcem do rozpropagowania pism filozofa w magazynie European Photography. Od lat osiemdziesiątych Müller-Pohle swoją uwagę skupił na fundamentalnych aspektach zmian zachodzących w istocie obrazu technicznego, pozostawiając bezpieczny grunt fotografii klasycznej fotografii na rzecz multimediów, sztuki konceptualnej, a od 1996 roku wideo, które stało się jednym z jego kluczowych mediów. Wystawa w Białymstoku to pierwszy przegląd prac wideo artysty, począwszy od wymownej Entropii (1996), będącej przejmującą „obrazoburczą” odpowiedzią na zanikającą fotografię analogową, rozrywaną na oczach widza przez ogromną niszczarkę przemysłową. Po licznych pracach wideo poświęconych historycznej roli fotografii i nieuchronnie następującej erze cyfrowej (Hiroshima, Araki at Work, Yumiko) Müller-Pohle zwraca się ku kolejnemu ważnemu tematowi w swojej twórczości - wodzie. Zgłębia ten temat przy pomocy fotografii, wideo i dźwięku. Obszerny projekt Danube River (2005-2006) to dokumentacja całego biegu rzeki Dunaj rozpatrywana z kulturowego i ekologicznego punktu widzenia. Kolejny projekt Hong Kong Waters (2009-2010) przedstawia nieznane do tej pory ujęcia wszechobecnych wodnych krajobrazów tej azjatyckiej mega metropolii. W najnowszym projekcie zatytułowanym Studies on Traffic (2013-2021), Müller-Pohle po raz kolejny łączy fotografię, wideo i dźwięk. W tym cyklu rejestruje wzorce ruchu ulicznego w różnych częściach świata, pokazując naszą cywilizację jako złożony wszechświat połączonych anomalii, których nie da się uwiecznić i zsynchronizować w danej chwili.

Kurator wystawy Pavel Vančát

Andreas Müller-Pohle

Andreas Müller-Pohle, berliński artysta multimedialny, założyciel i wydawca niezależnego magazynu artystycznego European Photography. Wydawca najważniejszych dzieł filozofa Viléma Flussera , w tym jego przełomowej Philosophy of Photography (Ku Filozofii Fotografii) i eseju Die Schrift, wydanego również w wersji dyskietki w 1987 roku, będącej prekursorem dzisiejszego e-booka. Andreas jest autorem licznych artykułów o teorii fotografii, profesorem wizytującym i wykładowcą w instytucjach naukowych w Europie, Ameryce Północnej, Południowej oraz Azji. Jest związany z fotografią i projektami multimedialnymi od późnych lat siedemdziesiątych. W swoich portretach Rzeki Dunaj i krajobrazach wodnych Hong Kongu zgłębia ideę wody. Jego najnowszy projekt zatytułowany Studies on Traffic jest działaniem długoterminowym zawierającym zapisy fotograficzne, video oraz dźwięku.

equivalence.com, muellerpohle.net, waterimages.net

dostępność Wystawy

Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19, wystawa dostępna do 24.10.2021, Wt-Nd, w godz. 10:00-17:00