Title Image

Forum Fotografii i Multimediów

DUO ID

Forum Fotografii i Multimediów

DUO ID

Lustro, okno jak i fotografia posiadają własne byty, które w połączeniu odniesień stale się przenikają. Jak okna weneckie udają lustra, tak obraz lustrzany udaje zdjęcie. A fotograf dokonuje jednocześnie magicznego zapisu i magicznej przemiany rejestrowanych obiektów, odkrywając tym samym przed widzem to, co niewidoczne. W tym znaczeniu następuje przejście z obszaru świata immanentnego do transcendentnego. Negatyw staje się sobowtórem rzeczywistości, jak nasze odbicie w lustrze, a rama kadru — oknem na świat, który w rzeczywistości przecież nie jest tożsamy ze swoim obrazem. „Duo Id” - ekspozycja członków stowarzyszenia Forum Fotografii i Multimediów, głównego organizatora festiwalu Białystok INTERPHOTO jest próbą zrozumienia „dychotomii” w kontekście egzystencjalnego i duchowego doświadczenia jednostki.

Kurator wystawy dr Grzegorz Jarmocewicz

Prezentowani Artyści

Diana Bagińska, Janina Cynkiel, Mateusz Duchnowski, Grzegorz Jarmocewicz, Patrycja Łapszo, Iza Muszczynko, Adam Safarewicz, Katarzyna Safarewicz, Wojciech Wojtkielewicz

Dostępność Wystawy

Kampus UwB, Ciołkowskiego 1M