Title Image

Akademia Fotografii i Przedsiębiorczości w Białymstoku

PO DRUGIEJ STRONIE

Akademia Fotografii i Przedsiębiorczości w Białymstoku

PO DRUGIEJ STRONIE

Obraz fotograficzny jest zaledwie reprodukcją i zarazem bezpośrednim odwzorowaniem otaczającego nas świata, którego znaczenie intensyfikowane jest poprzez ujawnienie wykonanej kopii. Zapis dokonany przy pomocy światła w tym przypadku nie tylko upamiętnienia symboliczną drogę, którą musiało ono pokonać od obiektu do materiału światłoczułego, ale również już na zawsze zatrzymuje „wierny” wizerunek przedmiotu, manifestując jego istnienie. Zamknięcie w kadrze jakiegoś wydarzenia, osoby, czy choć by tylko przestrzeni pejzażu, wzmaga oraz potwierdza prawdziwość danego bytu. Gottfried Boehm w książce O obrazach i widzeniu.(…) napisał: „Setki razy widziana rzecz: twarz, las, góra, dzban, czy butelka stają się godne uwagi, pełne znaczenia, cenne dopiero za sprawą obrazu”. Studenci Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości w Białymstoku w swoich projektach fotograficznych, świadomie wykorzystując narzędzia mediów wizualnych, wykraczają daleko poza reprodukcję i odwzorowanie. Sięgając po tematy społeczne o podłożach psychologicznych zwracają uwagę na skomplikowane relacje międzyludzkie, ingerencję człowieka w środowisko naturalne czy też sięgając po doświadczenia Awangardy próbują eksperymentalnie zmierzyć się z medium fotografii. Ich Praxis ujawnia faktyczny, realny stan świata, w którym żyjemy.

Kurator wystawy dr Grzegorz Jarmocewicz

Prezentowani Artyści

Kamila Butkiewicz, Ola Domanowska, Mateusz Duchnowski, Agata Glińska, Andrea Linge, Marta Pogorzały, Tomek Stabiński, Katarzyna Zachorowska, Chiara Zonta

Dostępność Wystawy

Kampus UwB, Ciołkowskiego 1M