Title Image

Forum Fotografii i Multimediów

Pamięć Czasu

Forum Fotografii i Multimediów

Pamięć Czasu

Nasze funkcjonowanie w świecie pozbawione umiejętności zapamiętywania jest właściwie niemożliwe. Jednak pamięć ludzka jest niezwykle ulotna. Jej trwałość zależy w dużej mierze od naszej kondycji psychofizycznej i zdarzeń, które nas dotyczą. Niektóre rzeczy wypieramy z niej, 
a inne pieczołowicie utrzymujemy poprzez ciągłe powroty. Jednak z biegiem czasu „obrazy przeszłości” przechowywane w umyśle stają się coraz słabsze, a często inne. Kolejne doświadczenia pogłębiają naszą tendencję do nadbudowywania znaczeń i zapominania – rozpraszania tego, co było niegdyś ważne. Pochłonięci przyjmowaniem nowych bodźców, powoli przenosimy naszą uwagę na teraźniejszość lub przyszłość. Kiedy jednak stajemy samotnie przed lustrem własnej pamięci, rzeczywistość jawi się nam jako pewien rodzaj bezładu, który nie zawsze jesteśmy w stanie sami uporządkować. W tym chaotycznym procesie dezintegracji wspomnień nie musimy jednak pozostawać bezradni. Możemy odwołać się do fotografii. Stefan Wojnecki pisze: Podobieństwo obrazu fotograficznego do wzrokowego, pod względem struktury
 i trwałości tego pierwszego, pozwala przyrównać go do pamięci osobistej. Obraz fotograficzny jako pamięć zewnętrzna jest bardziej niezawodny niż pamięciowy w naszym umyśle, ponieważ nie podlega procesom prowadzącym do ubytków lub uzupełnień treści obrazu. Zatem, czy fotografia może przyjąć funkcję zapamiętywania czasu – tego, co było – tego, co nas osobiście, ale również całe społeczeństwa przez wieki formowało? Czy obraz jest rzeczywiście trwały i można mu zaufać? Te oraz inne zagadnienia związane z „Pamięcią Czasu” poruszają w prezentowanych projektach artyści z kręgu Forum Fotografii i Multimediów: Janina Cynkiel, Grzegorz Jarmocewicz, Radosław Krupiński, Agnieszka Ostrowska, Aleksandra Śmigielska, Ewa Woroniecka.

Kurator Wystawy

Grzegorz Jarmocewicz

dostępność Wystawy

Kampus Uniwersytecki, wydział Matematyki i Informatyki, ul Ciołkowskiego 1. Wystawa dostępna 26.09 – 30.10 2019, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Wstęp wolny