Title Image

Słowo kłamie – oko nigdy

Nowoczesność w fotografii polskiej 1918-1939

Słowo kłamie – oko nigdy

Słowo kłamie - oko nigdy. Nowoczesność w fotografii polskiej 1918-1939.

Jak znaleźć odpowiedni wyraz dla szybko zmieniającej się rzeczywistości? Jak trafnie uchwycić procesy, które nabrały nieznanego do tej pory przyśpieszenia? Jak wypracować nowy język wizualny, który będzie adekwatny dla współczesnego doświadczenia? Fotograficzne odpowiedzi na te 
i wiele innych pytań, które nurtowały artystów i fotografów dwudziestolecia międzywojennego w Polsce, znajdziemy na kolejnej odsłonie wystawy „Słowo kłamie - oko nigdy. Nowoczesność w fotografii polskiej 1918-1939”.
Wystawa prezentuje wyjątkowy okres w historii fotografii, kiedy poruszane były takie zagadnienia, jak urbanizacja, fascynacja postępem technicznym, strach przed skutkami industrializacji, czy koncepcja nowego człowieka, a także eksperymenty formalne na pograniczu przedstawieniowości i abstrakcji. W tym okresie artyści zaczęli wykorzystywać efekty możliwe do uzyskania za pomocą fotografii, a nie jak wcześniej tworzyć zdjęcia naśladujące malarstwo czy grafikę. Aparat fotograficzny był traktowany jak proteza, która dzięki swoim mechanicznym właściwościom w najbardziej adekwatny sposób miała zarejestrować dostarczającą licznych bodźców nowoczesną rzeczywistość. Nowatorskie rozwiązania, takie jak fotografowanie z ptasiej i żabiej perspektywy, nieoczywiste kadrowanie, duże zbliżenia, reekspozcja, fotografia bezkamerowa, czy zestawienie sfotografowanych elementów w technice fotokolażu miały na celu „wybić” widza z utartych schematów percepcyjnych i skonstruować nowy język wizualny. Na wystawie pokazane zostaną prace artystów awangardowych takich jak Janusz Maria Brzeski, Kazimierz Podsadecki, Stefan Themerson czy Karol Hiller jak również fotografów działających w głównych ośrodkach ówczesnej Polski czyli w Warszawie, Poznaniu, Wilnie i we Lwowie.
Wystawa została zainicjowana przez Instytut Polski w Düsseldorfie i Muzeum Sztuki w Łodzi. Jej druga odsłona miała miejsce w Instytucie Polskim w Budapeszcie. Trzecią edycję wystawy realizowaną w ramach festiwalu Interphoto charakteryzować będzie rozszerzenie części poświęconej fotografii znajdującej się na pograniczu przedstawieniowości i abstrakcji, w tym fotografii bezkamerowej.

Kuratorki dwóch poprzednich edycji:

Paulina Kurc-Maj, Maria Franecka

Kuratorka trzeciej edycji:

Maria Franecka

dostępność Wystawy

Białostocki Ośrodek Kultury / Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19 – czynna wt-nd 10:00-17:00, w dniach 27.09-27.10.2019. Wstęp płatny: 4 zł / od osoby, w niedziele wstęp wolny