Title Image

Pavel Mára

Reversible

Pavel Mára

Reversible

Fotografia jak i wszystkie zbliżone do niej media dają często rozległe możliwości do badania świata. Wielu artystów świadomie rezygnuje z biernego opisywania rzeczywistości, koncentrując się na przybliżeniu rzeczy, których bez udziału fotografii nie udało by się nam dostrzec. Pavel Mára, jeden z najwybitniejszych współczesnych czeskich fotografów kreuje swoją twórczą przestrzeń jako geometryczne formy. Rzadko kiedy są to rezultaty użycia specjalnych obiektywów. Pracuje seriami, przedstawia ludzi i przedmioty w nienaturalnych kolorach zestawiając je na przeciwstawnych biegunach i podkreślając ich geometryzację. Pozbywa się w ten sposób elementów które mogłyby zakłócić i rozproszyć przekaz, który zawarty jest w poszczególnych elementach pracy. W fotografiach Pavla Máry nieoczekiwane i zaskakujące barwy są ważnym i dopełniającym składnikiem tych prac. Istotną rolę odgrywa również przestrzeń w której instalowane są te wielkoformatowe realizacje dając artyście możliwość osiągnięcia zamierzonych i w każdym szczególe przemyślanych koncepcji.

Kurator wystawy Marek Grygiel

Pavel Mára

Pavel Mára ur w Pradze w 1951 roku jest wykładowcą w Instytucie Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Jest jednym z prekursorów używania koloru w swoich wielkoformatowych zdjęciach jeszcze w latach 70 i 80 kiedy fotografia barwna nie weszła do szerokiego rozpowszechniania np. w reklamie. Jego cykl pt. „MECHANICZNA MARTWA NATURA” z lat 1976-84 zyskał ogromne uznanie w środowisku artystycznym. Potem głównym tematem fotografii Máry stało się ludzkie ciało. Swoją prostą metodą stworzył monumentalne „Tryptyki” aktów i portretów z lat 1990-93. Niezwykłe efekty uzyskał poprzez zmiany położenia modela i przesunięcia pionowe kamery. Zrealizował także „KORPUSY MECHANICZNE” (1997) stosując specjalne użycie kolorowego oświetlenia łącząc rzeczywiste obiekty z nierzeczywistymi kolorami. Zastosował kontrapunkt poprzez łączenie koloru i fotografii czarno białej w wielu późniejszych pracach m.in. w cyklach „CZARNE CIAŁO: RODZINA” (2001) i „GŁOWY W NEGATYWIE” (2010). Znany krytyk i historyk sztuki Antonín Dufek określa całą twórczość Pavla Máry jako wysoce estetyczną ale i pionierską. Umieszcza ją jako część kultury postmodernistycznej w której badanie możliwości medium fotografii jest nieodłącznym i dopełniającym ją elementem.

Dostępność Wystawy

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki, ul. Odeska 1, wystawa dostępna do 18.10.21, Wt-Śr 8:30-16:00, Czw-Ndz 11:30-17:00