Title Image

Pavel Maria Smejkal

FATESCAPES

Pavel Maria Smejkal

FATESCAPES

Ta złożona z pozornie znajomych choć uderzająco obcych fotografii kompozycja wydaje się być skoncentrowana na tematyce historycznej, zarówno w kontekście ludzkiej cywilizacji, jak i wykorzystanego środka przekazu – fotografii. Jednak wystawa Pavla Smejkala sięga głębiej, rozważając obecne perspektywy, refleksje i możliwości technologiczne. Wraz z rozwinięciem się cyfrowej rzeczywistości, ogólnodostępnego rozpowszechniania informacji przez Internet i postmodernistycznego spojrzenia na motyw prawdy, realności i oryginalności, fotografia stała się czymś zupełnie innym niż kiedy powstała. Fatescapes jest między innymi kontemplacją tych współczesnych działań, sytuacji i zmieniającej się rzeczywistości. Wystawa porusza też temat przywłaszczeń w sztuce. Autor w dużej mierze wykorzystuje oryginalne zdjęcia, jednak ostateczny rezultat jest swego rodzaju zaprzeczeniem pierwotnego sensu dzieła. Tytuł „Fatescapes”, neologizm stworzony przez połączenie słowa fate oznaczającego „przeznaczenie” czy „los” i odpowiednika drugiego członu wyrazu „krajobraz”, odnosi się jednocześnie do przedstawiającej doniosłe zdarzenia, zmodyfikowanej zawartości zdjęć, jak i przestrzeni, w której zakotwiczone jest nasze codzienne istnienie. Określa dzieło, które spogląda na przełomowe i bolesne momenty w historii ludzkości, jednocześnie stawiając pytania o przyszłość i o teraźniejszość.

Pavel Maria Smejkal

Pavel Maria Smejkal (urodzony w 1957 roku na terenie Republiki Czeskiej) – artysta-fotograf; mieszka i pracuje w Koszycach, na Słowacji. Jest przewodniczącym PhotoART Centrum, organizacji non-profit z siedzibą w Koszycach. Swoją twórczość prezentował na wystawach na całym świecie. Był finalistą konkursów Critical Mass Book Award oraz Daylight Photo Award. Jego fotografie znalazły się między innymi we Francuskim Muzeum Fotografii (Musée Français de la Photographie) w Bièvres (Paryż). Ukazywały się też w wielu magazynach i książkach.

dostępność Wystawy

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Galeria Działu Sztuk Plastycznych, ul. Jana Kilińskiego 8 - wystawa będzie czynna od 9.00  do 18.00 oprócz sobót i niedziel w dniach 27.09.2019 - 25 .10. 2019. Wstęp wolny