Title Image

Szymon Kobusiński

ERYNIE

Szymon Kobusiński

ERYNIE

„Światu grożą trzy plagi, trzy zarazy. Pierwsza - to plaga nacjonalizmu. Druga - to plaga rasizmu. Trzecia - to plaga religijnego fundamentalizmu. Te trzy plagi mają tę samą cechę, wspólny mianownik - jest nim agresywna, wszechwładna, totalna irracjonalność. Do umysłu porażonego jedną z tych plag nie sposób dotrzeć. W takiej głowie pali się święty stos, który tylko czeka ofiary. [...] Umysł tknięty taką zarazą to umysł zamknięty, jednowymiarowy, monotematyczny, obracający się wyłącznie wokół jednego wątku - swojego wroga. Myśl o wrogu żywi nas, pozwala istnieć. Dlatego wróg jest zawsze obecny, jest zawsze z nami”. Ryszard Kapuściński, „Imperium” By zdiagnozować XXI wiek postanowiłem cofnąć się w czasie i wydobyć zdarzenia, które zapisały się w kolektywnej świadomości. Kluczowym komponentem procesu twórczego była potrzeba konfrontacji ze zbiorową pamięcią, na której trwały ślad odcisnęły poczucie lęku, zagrożenia oraz pełne napięć dyskusje czy polemiki. W doborze zdarzeń przepracowywanych za sprawą fotografii, kluczowymi kryteriami nie były bynajmniej towarzyszące im statystyki zgonów, terytorialny zasięg oddziaływania czy medialny szum. Kluczowe okazywało się pytanie o osobistą wrażliwość, która musiała się skonfrontować z tym, co dotykało współczesnego mi społeczeństwa. Wobec tego, co wstrząsnęło całą naszą globalną wioską nie sposób dokonać „wewnętrznej emigracji”. Stąd wydarzeniami, z którymi postanowiłem się wizualnie zmierzyć był atak na World Trade Center (2001), obchody Święta Niepodległości w Warszawie (2013-2020), tragedia na Promenadzie Anglików w Nicei (2016), zamieszki na Marszu Równości w Białymstoku (2019) oraz publikacja w „Gazecie Polskiej” naklejek strefa wolna od LGBT (2019). Skala wymienionych zdarzeń jest odmienna, ale każde z nich wyzwala analogiczną temperaturę emocji. Każde z nich wzbudza strach, niepewność i brak poczucia bezpieczeństwa. Przede wszystkim zaś – każde z nich prowokuje do postawienia fundamentalnych pytań o współczesne wartości.

Szymon Kobusiński

Szymon Kobusiński (ur. 1973 w Warszawie) - artysta multimedialny, fotograf, wykładowca, założyciel Studio Bank, producent. Ukończył Wydział Operatorski PWSFTviT w Łodzi. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz laureat międzynarodowych nagród, w tym nominacja do Lucie Awards.

Dostępność Wystawy

Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, Świerkowa 20