Title Image

Zofia Kulik

Obraz jako część całości

Zofia Kulik

Obraz jako część całości

Od wielu lat tworzę fotograficzne archiwum wizeunków. W moich fotokolażach użyta jest tylko ich niewielka część. W złożonych kompozycjach pojedyncze fotografie gubią swoją fotograficzną ‘tożsamość’, są podporządkowane zewnętrznemu układowi większej całości. Ten układ to sieć relacji między obrazami o różnej tematyce i w różnej skali. Na wystawie pokażę obok złożonych kompozycyjnych CAŁOŚCI także wybrane CZĄSTKI fotograficzne, z których te kompozycje się składają. Obecny wybór nie obejmuje fotografii modela z serii „Archiwum gestów” (na większości fotografii modelem jest Zbigniew Libera, a niekiedy Robert Rumas). W wielu komentarzach na temat moich fotokolaży powtarza się zdanie, że prace składają się z ‘setek obrazów’. Takie wrażenie odnoszą widzowie. Na wystawie można jednak zobaczyć, jak niewielka ilość wizerunków może niekiedy utworzyć złożoną kompozycję. Natomiast wrażenie wielości spowodowane jest wielokrotnością naświetleń poszczególnych negatywów. Moje fotokolaże nie powstają przy pomocy nożyczek i kleju, jak to było w tradycyjnych kolażach, ani przy pomocy programów komputerowych. Powstają w analogowej ciemni przy użyciu szablonów i światła z powiększalnika. W kompozycji ważny jest rygor ogólnego planu. Ważny jest wybór i wyskalowanie poszczególnych obrazków, aby relacje między nimi tworzyły pewne napięcia, czy to na zasadzie kontrastu, czy rytmicznego wzmocnienia. To wszystko wraz z tytułem pracy służy mojej wypowiedzi artystycznej na współczesne tematy zakorzenione w historii.

Zofia Kulik

Urodziła się w 1947 roku we Wrocławiu. Mieszka i pracuje w Łomiankach pod Warszawą.
W latach 1965-1971 studiowała na Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 1971 wraz z Przemysławem Kwiekiem tworzyła duet artystyczny KwieKulik. 
W swoim prywatnym mieszkaniu założyli Pracownię Działań, Dokumentacji i Upowszechniania (PDDiU), w ramach której powstało archiwum polskiej sztuki lat 70. i 80. Od 1987 roku Kulik pracuje indywidualnie, tworzy czarno-białe fotomontaże, wielokrotnie naświetlając papier fotograficzny przy użyciu precyzyjnie wyciętych masek. Tworzy także obiekty, instalacje i filmy.

dostępność Wystawy

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, ul. Świętojańska 17. Dostępność wystawy: 28.09.2019 – 28.10.2019. Muzeum czynne codziennie (oprócz poniedziałków i dni świątecznych)w godz. 10.00 - 17.00 - wtorek – niedziela. Bilet normalny 10 zł, bilet ulgowy 5 zł, bilet rodzinny 20 zł. Niedziela - wstęp bezpłatny na wystawy stałe.