Title Image

Chirag Jindal

Ngā Mahi Rarowhenua / Into the Underworld

Chirag Jindal

Ngā Mahi Rarowhenua / Into the Underworld

Ngā Mahi Rarowhenua / Into the Underworld (2018-2021) to projekt, który powstał przy użyciu technologii LiDAR - techniki obrazowania używanej w archeologii i kryminalistyce. Wykorzystując światło, urządzenie to rejestruje otoczenie w postaci miliona precyzyjnie wymierzonych punktów, przekształcając świat fizyczny w kopię cyfrową. Technika ta wykorzystywana jest w dokumentowaniu jaskiń lawy w Auckland - ukrytego krajobrazu zniszczonego przez szybki rozwój miasta. Jaskinie były niegdyś tzw urupā - miejscem pochówku i schronami wojennymi. Do dziś są uważane przez lokalną ludność Māori (mana whenua) jako miejsca święte (wāhi tapu). Po dwustu latach kolonizacji, większość z tych starożytnych obszarów uległa zanieczyszczeniu, zbezczeszczeniu lub zniszczeniu. Jaskinie znajdują się pod podmiejskimi podwórkami, ulicami, szkołami, czyniąc tym samym pojęcie własności i polityki urbanistycznej trudnym do określenia. Owiane fikcją miejskich mitów, ich istnienie nie jest powszechnie znane, a trwające prace odkrywcze utrudnia ciągły rozwój przestrzeni podmiejskiej. Pod koniec wieku ocaleje tylko kilka z nich. Dzięki bliskiej współpracy ze speleologami, ludnością lokalną Māori (iwi), właścicielami ziem i samorządem terytorialnym, projekt ten bada lokalizację istniejących jeszcze jaskiń w obszarze miasta. Podziemne jaskinie, do tej pory niewidoczne dla oka i owiane opowieściami, są katalogowane i przenoszone na siatkę według kartezjańskiego układu współrzędnych. Proces odkrywania, dokumentowania i archiwizowania czyni ten projekt niezwykle empirycznym, a jego zadaniem jest upublicznienie niedostępnej fikcji, docenienie i ochrona tego dziedzictwa kulturowego.

Chirag Jindal

Chirag Jindal (ur. 1993) to artysta i pracownik naukowy, którego twórczość łączy w sobie dziennikarstwo dokumentalne, nowe media i współczesną kartografię. Po zdobyciu dyplomu na wydziale architektury, Jindal zaczął zgłębiać rolę dynamicznie rozwijających nowoczesnych mediów w dokumentacji fotograficznej, w tym rolę technologii LIDAR - laserowego zapisu obrazu, stosowanego w badaniach archeologicznych i kryminalistyce. Jego twórczość dokumentuje relację społeczeństwa z marginalizowanymi krajobrazami. Poprzez wieloletnią pracę badawczą Jindal próbuje wpłynąć na zmianę polityki urbanizacyjnej wobec obszarów kulturowo ważnych. Jego naukowe podejście pozwala na współpracę z ludźmi bliskimi jego twórczości, naukowcami, właścicielami ziem, miejscową ludnością czy samorządem terytorialnym.

Dostępność Wystawy

Galeria Akademii Teatralnej, ul. Sienkiewicza 14 – dostępna do 17.10.2021, Pn-Pt 10:00-16:00, wyjątkowo 25.09-26.092021 wystawa czynna w godzinach 12:00-16:00

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie nr 33/2021 z dnia 23 września 2021 roku, począwszy od 29.09.2021, do budynku białostockiej Filii Akademii Teatralnej wstęp mają wyłącznie osoby w pełni zaszczepione lub posiadające aktualny wynik testu RT-PCR lub wynik testu antygenowego (wykonanego w punkcie diagnostycznym nie wcześniej niż na 7 dni przed dniem okazania) na obecność wirusa Sars-Cov-2 (COVID-19) z wynikiem negatywnym. Zaświadczenia szczepienne oraz wyniki testów będą weryfikowane przez pracowników uczelni.