Title Image

Jozef Sedlák

Utajenie

Jozef Sedlák

Utajenie

foto obiekty: obrazy latentne na papierze barytowym i cyfrowy wydruk negatywu na plexi, 70 x 100 cm, 1/1

Prace Jozefa Sedláka to cykl historycznych portretów z lat trzydziestych przeniesionych na wielkowymiarowe szkło akrylowe w postaci negatywów. Negatywy te, w bezpośrednim kontakcie z tradycyjnym papierem fotograficznym, dzięki wykorzystaniu naturalnego światła, tworzą zjawiskowe podłoże jako tzw. obraz latentny (utajony). Wyrazistość i nasycenie portretu zmienia się w zależności od intensywności światła i długości czasu prezentacji. Na ostateczny efekt i charakter utajonego obrazu wpływa możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania tych wielkowymiarowych negatywów niczym okien. Obrazy powstały z negatywów wykonanych przez krewnego rodziny Kováč, który zaniechał fotografowania z powodu tragicznej osobistej przeciwności losu. Odziedziczone po nim negatywy ukazują wymarzone rodzinne czasy. Biorąc jednak pod uwagę przykrą prawdę, jest to historia, która wydaje się nie istnieć i pozostaje ukryta. Jozef Sedlák rozwija projekt w swego rodzaju dowód archiwalny, w formie osobistych artefaktów pochodzących z posiadłości, tworząc w ten sposób tymczasowy wymiar, podkreślając ogromne znaczenie przechowywanych pamiątek, które z upływem czasu nabierają w naszej pamięci większej wartości, przypominając o nieuchronnym przemijaniu. Za pomocą skanów oryginalnych fotografii, autor stworzył mozaikową fotoksiążkę, wyobrażenie rodziny, metaforyczną mapę utraconego domu - domu będącego niegdyś źródłem ciepłych rodzinnych relacji, pełnym miłości, w którym rodziły się dzieci, a życie płynęło spokojnie. “Opuszczony dom, który zmienił się w budynek mieszkalny - konstrukcję, został trafnie porównany do człowieka przez poetę Jules’a Michelet’a: ‘Dom to człowiek, w swojej formie, wysiłku, śmiem nawet rzec, cierpieniu’. Symbolika przedmiotów i budynków, ich surowość, stała się impulsem do stworzenia opowieści o innych ludziach i o samym sobie, w opustoszałych przestrzeniach, w strachu przed pustką”.

Petra Cepková

Jozef Sedlák

Absolwent Szkoły Filmowej i Telewizyjnej Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze. W 1984 r. obronił dyplom w zakresie fotografii artystycznej. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora Studia Komunikacji w Fotografii w Departamencie Sztuki Komunikacji na Wydziale Środków Masowego Przekazu Uniwersytetu im. Świętego Cyryla i Metodego w Trnavie. Jego prace prezentowane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Czechach, Austrii, Węgrzech, Niemczech, Włoszech, Anglii, Szwecji, Finlandii, Grecji, Francji, Polsce, Rosji, Japonii, Stanach Zjednoczonych.

Dostępność Wystawy

DKŚ, ul. Kilińskiego 13 – dostępna do 15.10.2021, pn-pt 9:00-18:00